kiem tra chuong II co matra+dapan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra chuong II co matra+dapan, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết (01)
Phần I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em chọn.
Bài 1: Quan sát (H.1) và chọn giá trị đúng
của x (biết IK // MN)
A. 1000 ; B. 900 ; C. 800 ; D. 500
Bài 2: Quan sát (H.2) và cho biết
đẳng thức nào viết đúng theo quy ước:
A. PQR = DEF ; C. PQR = EDF
B. PQR = DFE ; D. PQR = EFD
Bài 3 Nếu tam giác ABC
có AB = 13 cm, AC = 12 cm , BC = 5 cm
thì tam giác ABC:
A. Là tam giác vuông tại A C. Là tam giác vuông tại C
B. Là tam giác vuông tại B D. Không phải là tam giác vuông
Bài 4 Quan sát (H.3) và chọn giá trị đúng của y:
A. y = 9 B. y = 25
C. y = 225 D. y = 15
Bài 5: Góc ngoài của tam giác lớn hơn:
A. Mỗi góc trong không kề với nó B. Góc trong kề với nó.
C. Tổng của hai trong không kề với nó D. Tổng ba góc trong của tam giác.
Bài 6: Trong tam giác đều, mỗi góc bằng :
A. 450 B. 600 C. 900 D. 1800
II. Tự luận: (7,0 điểm)
Bài 7: (6.0 điểm): Cho tam giác ABC có 1200 , đường phân giác AD( D ( BC). Vẽ DE vuông góc với AB, DF vuông góc với AC.
a) Chứng minh tam giác DEF đều.
b) Lấy K nằm giữa E và B, I nằm giữa F và C sao cho EK = FI. Chứng minh rằng tam giác DKI cân.
c) Từ C kẻ đường thẳng song song với AD cắt AB tại M. Chứng minh tam giác AMC đều.
d) Tính DF biết AD = 4 cm.
Bài 8(1.0 điểm): Cho tam giác cân ABC, 1000 . Gọi M là một điểm nằm trong tam giác sao cho (MBC = 100, (MCB = 200. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho CE = CB.
a) Chứng minh tam giác BME đều.
b) Tính (AMB.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (02)

I / TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )
Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.
1/ Trong ABC có + + = ?
A . 1800 B . 3600 C. 1200 D. 900
2/ Nếu là góc ngoài tại đỉnh A của ABC thì :
A. >+ B. =+ C. =+ D. =
3/ Tam giác có ba cạnh bằng nhau là :
A. Tam giác vuông B. Tam giác cân C. Tam giác tù D. Tam giác đều
4/ Độ dài ba cạnh của một tam giác nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông ?
A. 3cm, 4cm, 6cm B. 4cm, 5cm, 6cm C. 3cm, 4cm, 5cm D. 11cm, 5cm,11cm
5/ Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1000 thì mỗi góc ở đáy sẽ có số đo là:
A. 700 B. 400 C. 500 D. 800
6/ Tam giác ABC có = 700; = 500 thì số đo là :
A. 1000 B. 700 C. 800 D. 600
II/ TỰ LUẬN : ( 7 điểm )

Bài 1. Cho tam giác ABC cân tại A có (C = 300 . Vẽ đường phân giác AD ( D( BC). Vẽ DE ( AB, DF ( AC.
a) Chứng minh ( DEF đều.
b) Chứng minh (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.