kiem tra chuong II co ma tran,dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra chuong II co ma tran,dap an, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

kiểm tra 45 phút- chương ii
A. Mục tiêu : Thông qua bài kiểm tra :
– Kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh.
– Rèn cho học sinh cách vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán, chứng minh bài toán ; Biết vận dụng các định lí đã học vào chứng minh hình, tính toán..
– Thái độ nghiêm túc, tự giác trong thi cử.
B. Chuẩn bị :
– GV: in ấn và phô tô đề bài.
– Học sinh : Giấy nháp, thước thẳng, com pa, thước đo độ.

C.Ma trận thiết kế đề kiểm tra:

Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tổng 3 góc trong một tam giác
2
1
1
0.5

3
1.5

Các trường hợp băng nhau của tam giác
1
0.5

2
1

2
3
5
4.5

Tam giác cân và tam giác đều,vuông cân
2
1

1
0.5

1
2
4
3.5

Định lý py-ta-go
1
0.5

1
1
2
1.5

Tổng
6
3
1
0.5
2
1
1
0.5

4
6
14
10

D. Các hoạt động dạy học trên lớp :

Họ và tên : Lớp : 7B
Kiểm tra 1 tiết Môn : Hình học

Điểm
Lơì phê của cô giáo

* Đề bài.
Câu 1 (1điểm). Trên mỗi hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Tại sao?

a)

b)

Câu 2 (1điểm). Chọn phương án trả lời đúng :
a) Cho ABC cân tại A, có góc B = 700 góc A bằng :
A. 700 B. 1400 C. 400 D. 1000
b) Cho DEF có DE = DF ; góc D = 900 .Số đo góc E bằng :
A. 600 B. 450 C. 400 D. 500
Câu 3 (2điểm).
Điền dấu “x” vào vào ô trống một cách hợp lí
Câu
Đúng
Sai

a, Tam giác vuông có hai góc nhọn bằng nhau là tam giác vuông cân.
b, Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều.
c, Nếu ba góc của tam giác này lần lượt bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
d, Trong tam giác vuông bình phương một cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh huyền trừ đi bình phương cạnh góc vuông kia.

Câu 4 (1điểm).
Tìm độ dài x trên các hình vẽ sau :

Câu 5 (5điểm).
Cho góc nhọn xOy. Gọi M là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy.
Kẻ MA ( Ox (AOx), Kẻ MB( Oy (BOy)
a) Chứng minh MA = MB và là tam giác cân.
b) Đường thẳng BM cắt Ox tại D, đường thẳng AM cắt Oy tại E.
Chứng minh MD = ME.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp