Kiểm tra chuong I(đề 1) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra chuong I(đề 1), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Cái Nước
Lớp 8A 4
Họ tên:……………………………………………….
Kiểm tra chương 1
Môn : Đại
Thời gian: 45 phút

Điểm
Lời phê của thầy

Đề bài.
Câu 1: ( 3 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng đầu đáp án đúng.
1/ Thực hiện phép tính 5x(4x – 3) ta được:
A. 20×2 – 3 B. 5×2 – 15x C. 20×2 + 15x D. 20×2 – 15x.
2. Kết quả của phép nhân (2x +3)(3x – 1) là:
A. 6×2 – 7x – 3 B. 6×2 + 7x – 3 C. 6×2 + 7x + 3 D. 6×2 -7x + 3
3. Viết biểu thức x2 – 6x + 9 thành tích ta được:
A. (x+3)2 B. (x – 3)2 C. (x -3)(x+3) D. (x+9)2
4Giá trị của biểu thức x2 – 2xy + y2 tại x = 5 và y = 3 là:
A. 8 B. 2 C. 4 D. – 4
5. Ta có Thí x nhận giá trị bằng :
A. 5 B. 0 ; -5 C. 0 ; 5 D. -5
6/ Kết quả của phép chia là:
A. – 2x B. -2xyz C. D. – 2xz
Câu 2: ( 1 đ) Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:
a/ b/
Câu 3: ( 1 đ) Rút gọn biểu thức sau: A = (x – 3)(x + 3) – (x – 3)2
Câu 4: ( 2 đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử.
a/ x2 – y2 + 5x – 5y b / x2 – xy + x – y
Câu 5:( 2 đ) Sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm của biến rồi thực hiện phép chia :

Câu 6: ( 1 đ) Tìm số a , b để đa thức x3 + ax + b chia hết cho đa thức x2 – x – 2.

Hết
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 8

V. Đáp án tóm tắt và biểu điểm.
Câu 1: Mỗi ý đúng được 0,5 đ. 1-D ; 2-B ; 3-B ; 4- C ; 5 – C; 6 – D
Câu 2: Mỗi ý đúng được 0,25 đ. a/ 4y2 ; x b/ y ; 12x2y.
Câu 3: A = (x – 3)(x + 3) – (x – 3)2 = được 0,5 đ.
= được 0,5 đ.
Câu 4: Phần a 1 đ, phần b 1 đ.
a/ …= được 0,5 đ.
được 0,5 đ.
b/ …= (x – y)(x + 1) được 1 đ.
Câu 5:- Sắp xếp đúng: được 0,5 đ.
– Đặt cột dọc và thực hiện chia đúng tìm được thương là: (được 1,5 đ)
Câu 6: – Thực hiện tìm được dư bằng: (a + 3)x + (b+2). được 0,5 đ.
– Để phép chia là phép chia hết thì a +3= 0, và b + 2 = 0 nên a = – 3 và b = – 2 (được 0,)

Câu 6: – Thực hiện tìm được dư bằng: (a + 3)x + (b+2). ( 0,5 đ)
– Để phép chia là phép chia hết thì a +3= 0, và b + 2 = 0 nên a = – 3 và b = – 2 (0,)

cái nước ngày 28 tháng 10 năm 2008
gvbm

Phạm Văn Biên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.