Kiêm tra chương I sô học 6(KTKN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiêm tra chương I sô học 6(KTKN), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD-ĐT Vĩnh Linh
Trường THCS TT Bến Quan KIỂM TRA ĐỊNH KÌ Môn: Toán Thời gian: 45phút
ĐỀ CHẴN
A.Phần trác nghiệm
1.Tập hợp nào sau đây là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 10
A.0;1;2;3;5;7 B2;4;6;8 C.2;3;5;7 D.0;1
2.Số chia hết cho cả 2;3;5 và 9 là số
A.90 B.60 C.126 D.225
3.Kết quả phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố là:
A. B. C. D.
4.ƯCLN(m;n)= n thì
A. B. C. D.
5.ƯCLN(5;7) là
A. 1 B.70 C. 0 D.35
6.Hai số tự nhiên a và b gọi là nguyên tố cùng nhau
A. a và b đều là số nguyên tố B. BCNN(a,b)=1
C. ƯCLN(a,b)=1 D. a và b là hai số liên tiếp
7.Gọi C là tập hợp các số tự nhiên chẵn , L là tập hợp các số tự nhiên lẽ khi đó
A. B. C. D.
8.Kết quả của phép tính là
A.7 B. 11 C.17 D.19
B.Phần tự luận
Câu 1: a) Thực hiện phép tính
b) Tìm x biết :
c)Tìm BCNN của 18 và 30
Câu 2 : Số học sinh của một trường trong khoảng từ 300 đến 400 em. Nếu xếp mỗi hàng là 6em,8 em và 10 em thì vừa hết.Hỏi số học sinh của trường đó
Câu 3: Cho chứng minh rằng hai số có dạng 2m và 2m+1 nguyên tố cùng nhau
C.Đáp án
A.Trắc nghiệm(mỗi câu 0,5điểm)

Câu
Đáp án
Câu
Đáp án

1
C
5
A

2
A
6
C

3
B
7
B

4
A
8
D

B.Tự luận(6điểm)
Câu 1:(3điểm)

a)(1điểm)
28.76+24.28=28.(76+24)
=28.100
=2800
b)(1điểm)

c)(1điểm)

BCNN(18,30)==90
Câu2(2,5điểm)
Gọi a là số học sinh của trường
Theo bài ra ta có: và 300

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.