Kiem tra chuong I Hinh9 (chi viec in) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Kiem tra chuong I Hinh9 (chi viec in), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: …………………………………. Ngày……. tháng 10 năm 2012

Điểm

Lời phê của thầy giáo

ĐỀ 1
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Cho tam giác vuông có độ dài các cạnh góc vuông là 6 cm và 8 cm
a/ Độ dài cạnh huyền là:
A.10 cm ; B. 14 cm ; C. 7 cm ; D. Một kết quả khác
b/ Độ dài đường cao ứng với cạnh huyền là:
A.3,6 cm ; B. 4,8 cm ; C. 4,5 cm ; D. 5 cm
c/ Độ dài hình chiếu của các cạnh góc vuông lên cạnh huyền là:
A. 3 cm và 3,6 cm ; C. 3,6 cm và 6,4 cm
B. 3,6 cm và 4,8 cm ; D. 4,8 cm và 6,4 cm

Câu 2 (1,5 điểm): Cho tam giác vuông có một góc nhọn bằng 300 và cạnh huyền bằng 14cm.
a/ Góc nhọn còn lại có số đo bằng:
A. 300 ; B. 400 ; C. 500 ; D. 600
b/ Độ dài các cạnh góc vuông của tam giác là:
A. 7 cm và cm ; C. 7 cm và cm
B. cm và cm ; D. Một kết quả khác
c/ Độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông là:
A. 3,5 cm ; B. cm ; C. 7 cm ; D. cm
Câu 3 (1,0 điểm): Tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 , AC = 4 , BC = 5.
a/ SinB bằng: A. 0,6 ; B. 0,75 ; C. 0,8 ; D. 1,25
b/ TanC bằng: A. 0,6 ; B. 0,8 ; C. 1,25 ; D. 0,75
II. Phần tự luận (6 điểm)
Bài 1 : (2 đ) Giải tam giác ABC vuông tại A, biết BC = 5cm, C = 300

Bài 2 : (2 đ) Cho hình chữ nhật ABCD. Từ D hạ đường vuông góc với AC, cắt AC ở H. Biết rằng AB = 13cm; DH = 5cm. Tính độ dài BD.

Bài 3: (1 đ) Rút gọn thức A = sin250.cos650 + cos250.sin650 – ( tan 150 – cot750)

Bài 4 : (1 đ) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi M là một điểm thuộc cạnh AB. Tia DM và tia CB cắt nhau ở N. Chứng minh rằng :
————-*————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.