kiểm tra chương I hình học hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiểm tra chương I hình học hay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS
Lớp: 9A…
Họ và tên:………………………………………………

Thứ ngày tháng năm
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hình học 9

Điểm.
Lời phê

A.Trắc nghiệm:
Chọn kết quả đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả (2 điểm)

1) Trong hình , bằng:
A)OK.OH B)OH.OI
C)HI.OI D)OH.HI

2)Trong hình , tanB bằng
A) B)
C) D)

3) sin38 bằng :
A) cos38 B) cos52
C) sin52 D) tan38
4) Biết cos A = thì bằng
A) 30 B) 45
C) 60 D) 90

B. Tự luận :
Bài 1 : (3 điểm) Giải tam giác ABC vuông tại A.Biết , BC=10 cm.

Bài 2: (3 điểm ) Cho tam giác ABC có AB = 8cm , AC = 15cm , BC = 17 cm .
Chứng minh: tam giác ABC vuông
Tính (làm tròn đến độ )
Tính độ dài đường cao AH ?

Bài 3: (2 điểm ) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Từ H kẻ HEAB (EAB), HFAC (FAC). Chứng minh:
AE.AB = AF.AC
BF2 + BE2 = BA2 + BH2

ĐÁP ÁN :
Trắc nghiệm: (2 điểm)
mỗi câu chọn đúng đạt 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4

Đáp án
D
C
B
A

Tự luận:
Bài 1: tính (1 điểm)
AC = (cm) (1 điểm)
AB = 5 (cm) (1 điểm)
Bài 2: Hình vẽ đúng đạt 0,5 điểm
a) Ta có: BC169
ABAC169
Do đó
Vậy tam giác ABC vuông tại A (định lí Pitago đảo) (1 điểm)
b) Tính (0,5 điểm)
c) Tính AH 7.2 cm (1 điểm)
Bài 3:

Tóm tắt bài giải
Điểm
Tóm tắt bài giải
Điểm

a) Aùp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABH vuông tai H, đường cao HE ta có:
AH2 = AE.AB (1)
Aùp dụng hệ thức lượng vào tam giác ACH vuông tai H, đường cao HF ta có:
AH2 = AF.AC (2)
Từ (1) và (2) suy ra:
AE.AB=AF.AC

0.25

0.25

0.25

0.25
b) Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật HE=AF
BE2+BF2 = BE2+AB2+AF2
= BE2+EH2+AB2
=BH2+AB2

0.25
0.25
0.25
0.25

*lưu ý: HS làm theo cách khác mà đúng vẫn cho tròn điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.