Kiểm tra Chương I- HH7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra Chương I- HH7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………….
Lớp : ………..
Kiểm tra chương I (45 phỳt)
Mụn : Hỡnh học 7

ĐỀ BÀI:
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM 🙁 2 điểm )
Khoanh trũn chữ cỏi đứng trước câu trả lời đúng nhất của các câu sau :
Cõu 1 : Hai góc đối đỉnh thỡ :
A . Bự nhau B. Phụ nhau C. Bằng nhau D. Cựng bằng 900
Cõu 2 . Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cát nhau và trong các góc tạo thành có:
A . 4 gúc vuụng B . 1 gúc vuụng C . 2 gúc vuụng D . Cả 3 ý trờn đều đúng
Cõu 3 : Hai đường thẳng song song là :
A . hai đường thẳng không cắt nhau B. hai đường thẳng phân không có điểm chung
C. hai đường thẳng có hai điểm chung D. hai đường thẳng không trùng nhau
Cõu 4 . Cho 3 đường thẳng a , b , c phân biệt . Biết a c và b c , suy ra
A . a trựng với b B. a và b cắt nhau C. a // b D . a b

II . PHẦN TỰ LUẬN : ( 8 điểm )
Cõu 1: (3,0 điểm)Hóy phỏt biểu định lí được diễn tả bằng hỡnh vẽ sau, rồi viết
giả thiết, kết luận của định lí theo hỡnh vẽ.

Bài 2: (3.0 điểm) Cho hỡnh vẽ: Biết a // b. A = 700, C = 900.
Tính số đo của góc B1 và D1.

Bài 3: (2.0điểm) Cho hỡnh vẽ sau: Biết A = 300 ; B = 450; AOB = 750.
Chứng minh rằng : a//b

BÀI LÀM:
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM
Cõu 1
Cõu 2
Cõu 3
Cõu 4

C
A
B
C

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm )
Cõu
Đáp án
Điểm

1
– Ghi ủuựng giaỷ thieỏt – keỏt luaọn
GT: a // b. A = 700, C = 900.
KL: B1 = ?; D1 = ?
+ Tớnh: D1 = ?

+ Tớnh: B1 = ?
a // b maứ A vaứ B1 laứ caởp goực trong cuứng phớa neõn: A + B1 = 1800 B1 = 1100
0.5ủ

1.25ủ

1.25ủ

2
– Ghi ủuựng giaỷ thieỏt – keỏt luaọn
GT: A = 300 ; B = 450; AOB = 750.
KL: a//b
Kẽ m // a qua O.
Tớnh ủửụùc mOA = 300
Suy ra mOB = 450
Suy ra a // b
0.5ủ

0.5ủ
0.5ủ
0.5ủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.