kiem tra chuong I (hh) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tra chuong I (hh), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Hình học

Đề 1
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Dựa vào hình vẽ, hãy chỉ ra hệ thức nào sau đây là sai:

Câu 2. Trong hình vẽ, Sinbằng:

Câu 3. Tổng sin2 400 + cos2 400 bằng :
A . 0 B . 1 C . 2 D. 3

Câu 4. Cho , số đo góc bằng:

II. TỰ LUẬN
Câu 5. Cho biết . Tính .
Câu 6. Cho tam giác MNK vuông ở M, MN = 5 cm, MK = 12 cm; phân giác MD, đường cao MH.
Tính độ dài các đoạn thẳng NH, HD, HK.
Chứng minh
Câu 7. Tính :
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Hình học

Đề 2
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Dựa vào hình vẽ, hãy chỉ ra hệ thức nào sau đây là sai:

Câu 2. Trong hình vẽ, cosbằng:

Câu 3. Tổng sin2 500 + cos2 500 bằng :
A . 3 B . 2 C . 1 D. 0

Câu 4. Cho , số đo góc bằng:

II. TỰ LUẬN
Câu 5. Cho biết . Tính .
Câu 6. Cho tam giác MNK vuông ở M, MN = 6 cm, MK = 8 cm; phân giác MD, đường cao MH.
Tính độ dài các đoạn thẳng NH, HD, HK.
Chứng minh
Câu 7. Chứng minh đẳng thức :
sin6 + cos6 + 3.sin2 .cos2 = 1.

Hỏi và đáp