kiem tra chuong I DS 8co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra chuong I DS 8co ma tran, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I , ĐẠI SỐ 8
I. Mục tiêu
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Nắm được khái niệm nhân, chia đa thức, đơn thức, 7 hằng đẳng thức đáng nhơ, phân tích đa thức thành nhân tử..
2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo các phép tốn nhân chia đơn thức, đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử. Giải được các bài tập vận dụng các quy tắc trên.
3. Thái độ: Giáo dục tính nghiêm túc, tự giác làm bài.
II. Chuẩn bị:
– Giáo viên: Phơ tơ bài kiểm tra.
– Học sinh: Bút, nháp, máy tính bỏ túi.
III. Các hoạt động dạy và học:
A. MA TRẬN ĐỀ
CẤP ĐỘ

CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
CỘNG

TNKQ
TL
TNKQ
TL
Vận dụng mức độ thấp
Vận dụng mức độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Nhận đơn thức đa thức

Hiểu được phép nhân đơn thức, đa thức
Thực hiện được phép nhân đơn thức , đa thức

Số câu hỏi

1(C1)

1( c2)
1(B1)

3

Số điểm

0,5đ
33,3%

0,5đ
33,3%
0,5 đ
33,3%

1,5 điểm = 15%

2. Hằng đẳng thức đáng nhớ
Nhớ được các hằng đẳng thức đáng nhớ
Biết dùng hằng đẳng thức để khai triển biểu thức
Vận dụng được hằng đẳng thức trong tính toán và thu gọn

Số câu hỏi
1(C3)

1(B2)
1 ( C4)
1( B3)

4

Số điểm
0,5đ
16,7%

1 đ
33,3%
0,5đ
16,7%
1 đ
33,3%

3 điểm = 30%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử
Biết thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử
Phân tích được đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp phân tích cơ bản
Vận dụng phối hợp được các phương pháp để phân tích được đa thức thành nhân tử
Sử dụng linh hoạt các PP phân tích đa thức thành nhân tử

Số câu hỏi
1( C5)

1( 4Ba)

1 ( 4Bb)

1( 4Bc)
4

Số điểm
0,5đ

1 đ

1 đ

1 đ
3,5 điểm = 35%

4. Chia đa thức

Hiểu được qui tắc chia đơn thức , đa thức cho đơn thức
Thực hiện được chia hai đa thức một biến đã sắp xếp
Thực hiện được chia hai đa thức một biến đã sắp xếp

Số câu hỏi

1( C6)

1( B5a)

1( B5b)
3

Số điểm

0,5đ

1 đ

0,5đ
2 điểm
= 20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
2
1 đ = 10%

2
1 đ = 10%
2
2 đ =20%
2
1 đ = 10%
4
3,5 đ = 35%

2
1,5 đ = 15%
14
10 điểm

B. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 8

I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Kết quả của phép tính x( x2 – 3x) là:
A. x3 – 3×2 B. x3 – 3x C. 2×2 – 3x D. x3 – 6x
Câu 2: Kết quả của phép tính sau : ( x + 3)(x2 – 1) là :
A. x3 – 3 B. x3 + 3×2 – x – 3 C. x4 – 3 D. 4×4 – x – 3
Câu 3: Khai triển của hằng đẳng thức (A – B)2 là :
A. A2 + B2 B. A2 – B 2 C. A2 –B2 + 2AB D. A2 – 2AB + B2
Câu 4: Sử dụng hằng đẳng thức khai triển biểu thức (2x + y)3 được kết quả là :
A. 8×3 + 12x2y + 6xy2 + y3 B. 8×3 + 4x2y + 3xy2 + y3 C. 2×3 + 12x2y + 3xy2 +

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.