Kiểm tra chương I ĐS 8 ( Có MT + ĐA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra chương I ĐS 8 ( Có MT + ĐA), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHòNG GIáO DụC HữU LũNG
Trường thcs minh hoà
Đề kiểm tra chương 1
Môn Toán Lớp 8
năm học 2009 – 2010
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Ma trận đề kiểm tra

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Phép nhân đa thức và hằng đẳng thức đáng nhớ
2

1,0

2

1,0
1

1,0

2

2,0
6

5,0

Phân tích đa thức thành nhân tử
1

0,5
1

1,0

1

1,0

1

1,0
5

3,5

Phép chia đa thức
1
0,5

1
1,0

2
1,5

Tổng

5
3,0
5
4,0
3
3,0
13
10,0

PHòNG GIáO DụC HữU LũNG
Trường thcs minh hoà
Đề kiểm tra chương 1
Môn Toán Lớp 8, 21
năm học 2009 – 2010
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
(Đề gồm 1 trang)

đề Bài

I. Phần trắc nghiệm.
Bài 1 (1 điểmKhoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1: Kết quả của phép tính (2a – b)3 là :
A, 8a3 – b3. B, 2a3 + 12a2b + 6ab2 + b3
C, 8a3 – 12a2b + 6ab2 – b3. D, 2a3 – 3a2b + 3ab2 – b3
2: Kết quả của phép tính 20a2b2c3 : 5ab2c là :
A, 4abc2. B, 20ac. C, 20ac2. D, 4ac2
Bài 2 ( 1 điểm: Điền dấu X vào ô thích hợp
Câu
Nội dung
Đúng
sai

1
-a2 + 6a – 9 = – (a – 3)2

2
– 16a – 32 = -16(a – 2)

Bài 3: ( 1 điểm) Điền vào chỗ (… )trong các câu sau đây cho thích hợp :
a). ( 3x + 2y) 2 = 9×2+ 12xy + … ; b). (2x + 1) ( 4×2 – 2x +1) = … + 1
II. Tự luận (7đ)
Bài 4 (2.5 điểm) : Thực hiện các phép tính sau :
a) (2x + 1)(3x – 1) ; b) 3(a – b)2 – 2(a + b)2 ; c) ( 5×3 + 14×2+ 12x + 8 ) : (x + 2)
Bài 5 (1 điểmPhân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 5×2 – 10x ; b) xy + y2 – x – y
Bài 6: (1.5 điểm) Tìm x biết
x3 – 10×2 + 25x = 0
Bài 7 (2 điểmTìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
A= x2 +x +2

*** HẾT ***

PHòNG GIáO DụC HữU LũNG
Trường thcs minh hoà
Đề kiểm tra chương 1
Môn Toán Lớp 8, 21
năm học 2009 – 2010
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
(Đề gồm 1 trang)
Hướng dẫn chấm
Bài 1
C (0.5 điểm)
D (0.5 điểm)
Bài 2
Đ (0.5 điểm)
S (0.5 điểm)
Bài 3
4y2 (0.5 điểm)
8×3 (0.5 điểm)
Bài 4 ( 2.5 điểm)
(2x+1)(3x-1) = 6×2-2x+3x-1 = 6×2+x-1 (0.5 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.