Kiểm tra chương I. Đề 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra chương I. Đề 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:……………………………………… Môn: Đại số 8
Lớp 8A

Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
1) ( – x )6 : ( – x )2 =
A. – x3 B. x3 C. x4 D. – x4
2) – 3x ( 2x – 2 ) =
A. 6×2 – 6x B. – 6×2 + 6x C. – 6×2 – 6x D. 6×2 + 6x
3) ( 4x – 2 )(4x + 2 ) =
A. 16×2 – 4 B. 16×2 + 4 C. 4×2 + 4 D. 4×2 – 4
4) ( x – 2 )( x2 + 2x + 4 ) =
A. x2 – 4 B. x2 + 4 C. x3 – 8 D. x3 + 8
5) ( x2 – 3x + 2 ) : ( x + 2 ) =
A. x + 1 B. x – 1 C. x + 2 D. x – 2
6) (– 2x – 1 ) ( 2x – 1 ) =
A. –4×2 + 1 B. 4×2 – 1 C. 2×2 – 1 D. –2×2 + 1
II/ TỰ LUẬN:
Câu 1: (3 điểm) Tìm x biết:
a/ 3×3 – 27x = 0
b/ ( x – 1 )( x + 2 ) – x – 2 = 0
Câu 2: (3 điểm).
Cho A = x4 + x3 + x2 + ax + b và B = x2 + 2x + 2
a/ Làm tính chia A cho B.
b/ Tìm các giá trị của a và b để A B
Câu 3: (1 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C , với C = – x2 + 10x – 23
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
ĐÁP ÁN 2:
TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu đúng cho (0,5đ)
1. C 2. B 3. B 4. C 5. B 6. A
TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
a/ 3×3 – 27x = 0 3x (x2 – 9) = 0 3x(x – 3)(x + 3) = 0 x = 0 ; x = 3 ; x = – 3 (1,5đ)
b/ (x – 1)(x + 2) – x – 2 = 0 (x + 2)(x – 1 – 1) = 0 (x + 2)(x – 2) = 0 (1đ)
x = 2 ; x = – 2 (0,5đ)
Câu 2: (3 điểm)
a/ Thực hiện đúng phép chia:x4 + x3 + x2 + ax + b = (x + 2)(x2 – 2x + 3) + (2đ)
b/ R = 0 ax – 2x + b – 6 = 0 x(a – 2) + (b – 6) = 0.
a – 2 = 0 và b – 6 = 0 a = 2 ; b = 6 Vậy khi a = 2 , b = 6 thì A B (1đ)
Câu 3: (1 điểm)
Ta có : C = – x2 + 10x – 23 = – (x2 – 10x + 23) = –= – ( x – 5 )2 + 2 (0,5đ)
Vì ( x – 5 )2 0 . Nên – ( x – 5 )2 + 2 2
Dấu “=” xảy ra khi x – 5 = 0 x = 5
Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức C = 2 x = 5 (0,5đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.