Kiểm tra chương I Đại số (100% Tự luận) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm tra chương I Đại số (100% Tự luận), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (2013 – 2014)

Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) b )
c) . – d)

Bài 2: Tìm x, biết :
a) b) b) d) (2x + 1)2 = 36

Bài 3: Trong đợt vận động chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung, các bạn HS của ba lớp 7A, 7B, 7C đã ủng hộ được tổng số 624 bộ quần áo. Biết số bộ quần áo ủng hộ được của mỗi lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 9; 7; 8. Tính số bộ quần áo mà mỗi lớp đã ủng hộ.

Bài 4: a) So sánh 2225 và 3150
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.