kiem tra chuong I dai 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra chuong I dai 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 18: KIỂM TRA CHƯƠNG I
I.Mục Tiêu:
-Hệ thống hoá kiến thức cho học sinh, giúp học sinh tự kiểm tra kết quả học tập của mình qua một chương học.
-Phân lọai được các đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, kém.
-Gv đánh giá kết quả học tập của học sinh để có hướng dạy tốt hơn
II.Chuẩn Bị :
-Gv đề kiểm tra,đáp án biểu điểm
-Hs giấy ktra, máy tính
III.Tiến trình dạy học :
1) Ma trận đề kiểm tra chương I.
Nội dung chính

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Căn bậc hai –Căn thức bậc hai- Hằng đẳng thức
1

0,5

1

0,5
1

1

3

2

Các phép tính về căn bậc hai
1
0,5

1
0,5
2
2

1
1
5
4

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
1
0,5

1
1,5
2
2

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
1
0,5

3
1,5
4
2

Tổng
4
2

2
1
3
3

5
4
14
10

2) Nội dung đề kiểm tra:

I.Trắc nghiệm (3điểm):Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu1) xác định khi:
a) b) c) d)
Câu 2) Ta có (x < 0) bằng :
a) b) – x c) -13x d)
Câu 3)So sánh nào đúng: :
a) b) c) d)
Câu 4) Giá trị của x để là
a) x = 25 b) x = 5 c) d)
Câu 5) Kết quả của phép tính bằng:
a) 40 b) 36 c) 56 d) 188
Câu6) Kết quả của phép tính bằng:
a) 0 b) 10 c) -15 d) 5
II.Tự luận:
Bài1(4đ): Thực hiện phép tính:
a)
b)
c)
d)
Bài2. (2đ): Cho biểu thức :
N= với
a) Rút gọn N
b) Tìm a biết N = 6
c) Tính giá trị của N khi a = 5
Bài 3 (1đ) Cho M = . Tìm giá trị của x để M nhận giá trị nguyên ?

Hỏi và đáp