kiem tra chuong 3 toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra chuong 3 toan 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD-ĐT CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: Toán 8 phần đại số chương III
TIẾT: 55
Thời gian làm bài 45 phút
Dự kiến thời điểm kiểm tra: Tuần: 16 Thứ ngày 03/3/2016

I. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
Sử dụng hình thức tự luận

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Mức độ thấp
Vận dụng mức độ cao
Cộng

Phương trình bậc nhất một ẩn
Chỉ ra điều kiện của pt
Hiểu cách giải phương trình

Biết đưa về ax+b=0

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,0
2
3,0

1
1,0
4
5,0 đ = 50%

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Biết giải PT

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2,0

1
2,0 đ = 20%

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Biết vận dụng lpt và gpt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3,0

1
3,0 đ = 30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
1,0-10%
3
6,0-60%
1
2,0-20%
1
1,0-10%
6
10 điểm-100%

Đề chẵn
Bài 1 : (6,0đ)
1. Tìm điều kiện của m để phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn:
(2m – 1)x + 3 – m = 0
2. Giải các phương trình sau
a) 5x – 2 = 0 b) 7x – 4 = 3x + 12 c) d)
Câu 2 (3,0đ) Mẫu số của một phân số lớn hơn tử của nó là 15 đơn vị , nếu tăng cả tử và mẫu thêm 2 đơn vị ,thì được một phân số mới bằng .Tìm phân số cho ban đầu
Bài 3: (1,0 đ) Tìm m để phương trình (ẩn x ) sau vô nghiệm
( m-1) x -5 = 3x + 1
Đề lẻ
Bài 1 : (6,0 đ)
1. Tìm điều kiện của m để phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn:
(3m – 5)x + 1 – m = 0
2. Giải các phương trình sau
a) 7x – 3 = 0 b) 4x +3 = 2x – 9 c) d)
Bài 2 (3,0đ) .Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 12 đơn vị, nếu giảm cả tử và mẫu đi 3 đơn vị thì được phân số mới bằng Tìm phân số ban đầu
Bài 3 (1,0 đ) Tìm m để phương trình (ẩn x ) sau vô nghiệm
( 2m-1) x -5 = x + 1

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Đề chẵn
Câu
Phần
Nội dung
Điểm

1
6,0 đ
1.
1,0 đ
(2m – 1)x + 3 – m = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn
0,5

0,5

2.
a)
1,0 đ
5x –2 = 0

0,5

Vậy S =
0,5

b)
1,0đ
7x – 4 = 3x + 12
0,5

0,25

Vậy S =
0,25

c)
1,5 đ

0,5

0,25

0,25

0,25

Vậy S =
0,25

d)
1,5 đ
. ĐK:
0,25

0,25

0,25

0,25

(thỏa mãn ĐKXĐ)
0,25

Vậy tập

Hỏi và đáp