KIEM TRA CHUONG 3 SH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về KIEM TRA CHUONG 3 SH, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HẢI HÒA KIỂM TRA 45’
Lớp: 6…….. Môn toán số
Họ và tên:……………………………………………………………………
Đề:
A. Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Điền Đúng ( Đ ) , Sai ( S ) vào ô trống :
a) có số nghịch đảo là – ( b) có số đối là (
c) là phân số ( d) là phân số thập phân (
đ) và là hai phân số bằng nhau ( e) có số nghịch đảo là (
g) là phân số tối giản ( h) – + = (
B. Phần tự luận:
Câu 2: Tính :
a)
Câu 3: Tính giá trị của biểu thức:

Câu 3: Tìm x :
Câu 4 : Tính tổng : S = + + + ……… +
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.