kiểm tra chương 3 (hình_7) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiểm tra chương 3 (hình_7), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 24 Ngày soạn 26/1/2013 Ngày dạy 31/1/2013
Tiết 46
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II

I. Xác định mục đích của đề kiểm tra
1. Phạm vi kiến thức: Tiết … ( tiết …
2. Mục đích:
a) Đối với HS: Kiểm tra việc học tập của học sinh thông qua các chuẩn
b) Đối với GV: Thông qua kiểm tra để đánh giá học sinh về mức độ tiếp thu kiến thức của các em, từ đó có biện pháp điều chỉnh trong giảng dạy để khắc phục Các yếu kém của các em cũng như nâng cao chất lượng dạy học.
3. Xác định hình thức: 100% Tự luận
Ma trận đề

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

thấp
cao

1. Tổng 3 góc của một tam giác
Biết định lí về tổng 3 góc của một tam giác

 2,

Số câu
1(bài 1)

1(Bài 6)
2

Số điểm
1

1
2

Tỉ lệ %

20%

2. Hai tam giác bằng nhau
Biết các trường hợp bằng nhau của hai tam giác;
Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác
Biết vận dụng các t/h bằng nhau của hai tam giác để c/m các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau
 5,

Số câu
1(bài 2)
1(bài 3a)
2(5ab)
1(5c)
5

Số điểm
1
1
2
1
5

Tỉ lệ %

60%

3. Các dạng tam giác đặc biệt
Biết các k/n tam giác cân, t/g đều, t/g vuông
Vận dụng được định lí py-ta-go

 
 3,

Số câu
1(bài 3b)
1(bài 4)

2

Số điểm
1
2

3

Tỉ lệ %

30%

TỔNG CỘNG
3
2
2
2
9

3
3
2
2
10

TRƯỜNG THCS CÙ CHÍNH LAN
HỌ VÀ TÊN
————————————————
đề kiểm tra Chương II
Môn hình học
Thời gian 45’(Không tính t/gian giao đề)

Bài 1. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có =800, = 300. Tính số đo góc A
Bài 2. (1,0 điểm) Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác
Bài 3. (2,0điểm) a)Tìm xem có các tam giác nào bằng nhau ở mỗi hình a) b) c) d) dưới đây
b) Nêu tên các tam giác cân; tam giác vuông trên mỗi hình a) b) c)d) dưới đây.

Bài 4. (2,0 điểm) Tìm độ dài x trên mỗi hình e) f) dưới đây

Bài 5. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC (AB < AC). Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD=AB. Các đường trung trực của các đoạn thẳng BC và AD cắt nhau tại I.
Chứng minh rằng:
IA=ID; IB=IC
IAB=IDC
AI là tia phân giác của góc BAC.
Bài 6. (1.0 điểm) Cho tam giác ABC có góc A bằng 600. Hai tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I. Tính số đo góc BIC.
—–Hết—–

Hướng dẫn chấm Và BIểU ĐIểM

TT
NộI DUNG
§IÓM

Bài 1. (1,0)
Cho tam giác ABC có =800, = 300. Tính số đo góc A
*Áp dụng đinh lí tổng ba góc trong tam giác tính được góc A bằng 700

Bài 2. (1,0)
Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác
(Như SGK)

Bài 3. (2,0)
a) Chỉ nêu được tên tam giác nào bằng nhau ở mỗi hình a) b) c)

Hỏi và đáp