Kiem tra chuong 3 Hinh 8 (Co MT+DA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Kiem tra chuong 3 Hinh 8 (Co MT+DA), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG III
I Mục tiêu:
– Qua tiết kiểm tra ôn lại cho học sinh nội dung kiến thức cơ bản của chương.
– Rèn luyện tinh thần tự giác tích cực học tập và tính nghiêm túc thực hiện trong khi làm bài cũng như rèn luyện tính trung thực.
– Qua bài kiểm tra này giúp GV thu được thông tin ngược để có biện pháp điều chỉnh trong Mọi phần sau.

II, Ma trận:
Chủ đề chính
Mức độ cần đạt
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tỉ số giữa hai đoạn thẳng, định lí Ta – let trong tam giác

2
1.0

2
1.0

Tam giác đồng dạng, Tính chất đường phân giác
3
1.125

1
0.5
1
1.0

1
2.0
6
4.625

Ứng dụng của hai tam giác đồng dạng
1
0.375

1
0.5

1
0.5
1
2.0
4
3.375

Tổng
4
1.5

4
2.0
1
1.0
1
0.5
2
4.0
12
9.0

(Tổng điểm có cả 1.0 đ vẽ hình và viết GT, KL)

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

ĐỀ BÀI
A. Phần trắc nghiệm (4 điểm):
(Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng từ câu 1 đến câu 5)
Câu 1. Biết tỉ số giữa hai đoạn thẳng AB và CD bằng , CD = 14 cm. Độ dài của AB là:
A. 4 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 7 cm
Câu 2. Trong hình bên, biết PP` // QQ`, OP = 4 cm, PQ = 6 cm và P`Q` = 5 cm. Số đo của đoạn thẳng OP` là:

A. cm B. 4,8 cm C. 7,5 cm D. 3 cm
Câu 3. Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có AB = 3 cm, BC = 5 cm, AD là tia phân giác của góc BAC (D BC). Thế thì bằng:
A. B. C. D.
Câu 4. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP theo tỉ số đồng dạng là . Khi đó:
A. SABC = 9.SMNP B. SMNP = 3.SABC C. SABC = 3.SMNP D. SMNP = 9. SABC
Câu 5. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Biết chu vi của tam giác ABC là 4 m, chu vi của tam giác DEF là 16 m. Khi đó tỉ số k là bao nhiêu?
A. k = B. k = C. k = 2 D. k = 4
Câu 6. Điền dấu x vào ô thích hợp:
Khẳng định
Đúng
Sai

Hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng tỉ lệ thì đồng dạng với nhau.

Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng thì bằng bình phương tỉ số đồng dạng.

Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.

Hai tam giác cân có một góc bằng nhau thì đồng dạng.

B. Phần tự luận ( 6 điểm ):
Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Từ B kẻ tia Bx song song với AC (tia Bx thuộc nửa mặt phẳng bờ AB, chứa C). Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại M và cắt tia Bx tại N.
a. Chứng minh ABC ( NMB
b. Chứng minh
c. Từ N kẻ NP vuông góc với AC (P AC), NP cắt BC tại I. Tính độ dài các đoạn thẳng BI, IC, NI, IP.

IV. Đáp án:
Mối câu từ 1 đến 5: 0.5 đ, câu 6: 1.5 đ
Câu
1
2
3
4
5

Phương án
C
A
C
D
B

Câu 6: Đ, S, S, Đ
Câu 7: – Vẽ hình, viết GT và KL: 1 đ
– Câu a – 1 đ
– Câu b – 2 đ

Hỏi và đáp