Kiểm tra chương 3 HH 8 – – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra chương 3 HH 8 –, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT

Mục tiêu: Qua tiết này giúp học sinh.
Kiểm tra và đánh giá tình hình tiếp thu trong chương III.
Rèn kỹ năng tính toán nhanh chính xác.
Biết cách trình bày một bài giải đẹp.
Chuẩn bị:
HS: Ôn tập kiến thức đã học.
GV: Soạn bộ đề kiểm tra.
Nội dung:

Đề kiểm tra tham khảo
Đáp án

Đề 1:
Câu 1: Nêu các bước giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu?
Câu 2: Giải các phương trình sau:
a. .
b.
Câu 3: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h. Lúc về người đó đi với V=24km/h, do đó thời gian về lâu hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB?

Đề 2:
Câu 1: Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn?
Cách giải phương trình này?
Áp dụng: Giải phương trình sau:
2x – 10 = 0
Câu 2: Giải các phương trình sau:
a) (2x-1)2 – (2x+1)2 = 4(x-3)
b)
Câu 3: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15km/h. Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB (km)?

Đề 1:
Câu 1: SGK (2đ)

Câu 2: a. x = 1 (2đ)
b. x=0 , x=5 (loại) (2đ)

Câu 3:
Ta có phương trình:
Trả lời: AB = 10km (4đ)

Đề 2:

Câu 1: SGK (2đ)

Câu 2: a. X=1 (2đ)
b. x=3 (2đ)

Câu 3: ta có phương trình:

Trả lời AB dài 45 km (4đ)

Hỏi và đáp