Kiểm tra chương 3-ĐS8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra chương 3-ĐS8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA 45 PHÚT
HỒNG NGỰ Năm học: 2011 – 2012
Môn: Đại số 8 – Tiết CT: 71
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: ……/……/2012
Đề
Bài 1: (3,5 điểm)
1/ Nêu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
Phát biểu hai qui tắc biến đổi phương trình.
2/ Giải các phương trình sau:
a/ 4x – 20 = 0 b/ 8x – 3 = 5x +12
Bài 2: (3,0 điểm)
1/ Phương trình tích có dạng như thế nào? Cách giải.
2/ Giải các phương trình sau:
a/ (3x-2)(4x+5) = 0 b/
Bài 3:(1,5 điểm) Giải phương trình sau:

Bài 4:(2 điểm).
Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ bến B đến bến A mất 5giờ.Tínhkhoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2 km/h
…….Hết…….

Duyệt BGH

Duyệt TTCM
Giáo viên ra đề

Lê Thanh Phong

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài
Đáp án
Điểm

Bài 1: (3,5 điểm)
1/ Nêu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
Phát biểu hai qui tắc biến đổi phương trình.
2/ Giải các phương trình sau:
a/ 4x – 20 = 0 . b/ 8x – 3 = 5x +12

1/ Phương trình dạng ax+b= 0, với a và b là hai số cho trước và a 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Cách giải: ax+b=0 .
Hai qui tắc biến đổi phương trình:
+Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.
+Trong một phương trình, ta có thể nhân hai vế với cùng một số khác 0.
0,5 đ

0,25đ-0,25đ

0,5 đ

0,5 đ

2/ a/ 4x – 20 = 0
b/ 8x – 3 = 5x +12 8x – 5x = 12 +3
3x = 15
x = 3

0,25đ -0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ

Bài 2: (3,0 điểm)
1/ Phương trình tích có dạng như thế nào? Cách giải.
2/ Giải các phương trình sau:
a/ (3x-2)(4x+5) = 0 b/

1/ Phương trình tích có dạng: A(x).B(x)=0
+ Cách giải: A(x).B(x)=0 A(x)=0 hoặc B(x)=0
1,0đ
1,0đ

2/ a/ (3x-2)(4x+5) = 0 3x-2=0 hoặc 4x+5=0
hoặc
Vậy tập nghiệm của phương trình là: S=
b/

x = 1
Vậy tập nghiệm của phương trình là: S=
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Bài 3:(1,5 điểm) Giải phương trình sau:

+ĐKXĐ:
Ta có

ĐKXĐ
Vậy tập hợp nghiệm của phương trình là S=
0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Bài 4:(2 điểm).
Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ bến B đến bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2 km/h
Gọi x là vận tốc canô (x>0)
Khi đó :
-Vận tốc canô xuôi dòng là : x+2
-Vận tốc canô ngược dòng là : x-2
-Quăng đường canô xuôi dòng là : 4(x+2)
-Quăng đường canô ngược dòng là : 5(x-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.