KIEM TRA CHUONG 3 DS – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KIEM TRA CHUONG 3 DS, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HẢI HÒA KIỂM TRA CHƯƠNG II
Họ và tên:………………………………………. Môn: Toán hình 7
Lớp: 7…….
Đề bài:
A. Trắc nghiệm: (4 điểm)
I .(2 ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
1. Cho tam giác ABC ta có :
A. B. C. D.
2. Tam giác có một góc vuông gọi là:
A. Tam giác vuông. B. Tam giác đều.
C. Tam giác cân. D. Tam giác vuông cân.
3. Trong tam giác đều, mỗi góc bằng :
A. 450 B. 500 C. 600 D. 700
4. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau :
A. 7m, 7m, 10m. B. 8cm, 9cm, 10cm.
C. 6dm, 7dm, 8dm D. 3cm, 4cm, 5cm
II. (2 điểm) Điền (Đúng, Sai) cho các khẳng định sau đây:

TT
Nội dung
Đúng, Sai

1
Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau.

2
Tam giác đều là tam giác có một góc bằng 600

3
Trong một tam giác, có ít nhất là hai goc nhọn.

4
Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì

B. Tự luận: (6 điểm)
Cho tam giác cân ABC có AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Kẻ AH vuông góc với BC (H ( BC).
1. Chứng minh HB = HC và BAH = CAH
2. Tính độ dài AH.
3. Kẻ HD vuông góc với AB (D ( AB), kẻ HE vuông góc với AC (E ( AC). Chứng minh : (HDE cân.
4. Tính độ dài HE.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.