kiem tra chuong 3 dai so 8 cuc hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra chuong 3 dai so 8 cuc hay, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Trùng Khánh
Lớp : 8… Kiểm tra 45 phút
Họ và tên :…………………………………. Môn: Đại số 8

Điểm
Lời phê của thầy cô

I. Ma trận đề kiểm tra.

Chủ đề

Mức độ nhận thức
Trọng số

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Hai phương trình tương đương
Câu

1

1

Điểm

0.5

0.5

2. Phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình đưa về dạng ax + b = 0
Câu
2
1
1

1
5

Điểm
1
1
0.5

1
3.5

3. Phương trình tích
Câu
1

1

2

Điểm
0.5

1.5

2

4 Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức .
Câu
1

1

2

Điểm
0.5

1.5

2

5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình .
Câu

1
1

Điểm

2
2

Trọng số
Câu
4
1
2
2

2
11

Điểm
2
1
1
3

3
10

II. Đề bài
A. Phần trắc nghiệm (3đ):
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1 : Cho phương trình : 3×2+ 6y = 0 phương trình nào là phương trình tương đương trong các phương trình sau :
A. 3×2 = 6y B. 3×2 = – 6y C. x2+ 2y = 0 D. 3x+ 6y2 = 0
Câu 2 : Phương trình 4x – 8 = 0 có nghiệm là :
A: x = 4 B . x = 2 C. x = -2 D. x =
Câu 3 : Phương trình (3x – 6)(- 4x+16) = 0 có nghiệm là :
A. x = 2 ;-2 B . x = -2 ; – 4 C . x = 2 ; 4 D. x = -2 ; -4
Câu 4 : Phương trình có tập nghiệm là :

Câu 5: Phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0 ( a # 0 ) có thể có bao nhiêu nghiệm ?
A . Một nghiệm duy nhất B . Vô số nghiệm C . Vô nghiệm D. Cả ba ý trên
Câu 6: Phương trình 2(x – 4 ) = 2( x+ 6) – 20 có tập nghiệm là :

B. Phần tự luận ( 7 đ )
Bài 1 (4đ ):Giải phương trình :
a) 3x -12 = 0
b) 2( x2 -9) = – 4(x-3)
c
Câu 2 (2đ)
Bạn Hương đi xe đạp từ xã nhà tới thành phố Hải Dương với vận tốc trung bình là 15 km/h. Lúc về bạn Hương đi với vận tốc trung bình 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 22 phút. Tính độ dài quãng đường từ nhà bạn đọc Hương tới thành phố Hải Dương.
Câu 3 ( 1đ) Giải phương trình sau :

III. Đáp án – biểu điểm:
A. Phần trắc nghiệm: Mỗi ý đúng được 0,5 đ

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.