kiem tra chuong 3 cuc Hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về kiem tra chuong 3 cuc Hay, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT HƯNG HÀ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS Hùng Dũng MÔN: ĐẠI SỐ 7
( Tiết 50 Tuần 24 theo PPCT)

“MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL
TL
TL
TL

Thu thập số liệu thống kê, bảng “tần số”
Học sinh nhận biết được số các giá trị, số các giá trị khác nhau, tần số tương ứng
Học sinh biết tìm được dấu hiệu điều tra
Học sinh lập được bảng tần số

HS nhận xét được số liệu từ bảng ”Tần số”

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
1,25đ
12,5%

1
0,25đ
2,5%
1
1,0đ
10%

1/2
1,25đ
12,5%

1/2
0,75đ
7,5%
7
4,5 đ
45%

Biểu đồ
– Biết tên biểu đồ.
– Biết trục hoành, trục tung
Từ biểu đồ học sinh biết được các giá trị có cùng tần số, số các giá trị khác nhau, tính được tổng các tần số
Học sinh lập được biểu đồ đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75đ
7,5%

3
0,75đ
7,5%

1
2,0đ
20%

7
3,5đ
35%

Số trung bình cộng
Nhận biết được mốt của dấu hiệu

Vận dụng công thức tính được số trung bình cộng và tìm được mốt của dấu hiệu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5 %

1
2,0đ
20%

2
2,25đ
22,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8
2,0đ
20%
5
2,0đ
20%
3
6,0đ
60%
16
10đ =100%

PHÒNG GD – ĐT HƯNG HÀ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS Hùng Dũng MÔN: ĐẠI SỐ 7
Phần I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:

Bài 1: (1,5 điểm) Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS, thầy giáo lập được bảng sau :
Thời gian (x)
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tần số ( n)
6
3
4
2
7
5
5
7
1
N= 40

1. Mốt của dấu hiệu là :
A. 7 B. 9 ; 10 C. 8 ; 11 D. 12
2. Số các giá trị của dấu hiệu là :
A. 12 B. 40 C. 9 D. 8
3. Tần số 3 là của giá trị:
A. 9 B. 10 C. 5 D. 3
4. Tần số học sinh làm bài trong 10 phút là :
A. 6 B. 9 C. 5 D. 7
5. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A. 40 B. 12 C. 8 D. 9
6. Tổng các tần số của dấu hiệu là :
A. 40 B. 12 C. 8 D. 10
Bài 2: (1,5 điểm) Biểu đồ ghi lại điểm kiểm tra một tiết môn toán của học sinh lớp 7A như sau:
(Điểm)
Biểu đồ có tên gọi là:
A. Biểu đồ đoạn thằng. B. Biểu đồ đường thẳng. C. Biểu đồ hình chữ nhật.
Trục hoành dùng biểu diễn:
A. Tần số B. Số con điểm C. Điểm kiểm tra môn toán
Trục tung dùng biểu diễn:
A. Tần số B. Các giá trị của x C. Điểm kiểm tra môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.