KIEM TRA CHUONG 2 ( TIET 68 ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về KIEM TRA CHUONG 2 ( TIET 68 ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên :……………………..
Lớp : Kiểm Tra 1 Tiết
Môn : số học

điểm
nhận xét của giáo viên

I- TRẮC NGHIỆM : (3đ)
Câu 1: (2đ)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời Đúng .
1) Tính: (–52) + 70 kết quả là:
A. (–18) B. 18 C. (–122) D. 122
2) Tính: –36 – 12 kết quả là:
A. (–48) B. 48 C. (–24) D. 24
3) Tính: (–8).(–25) kết quả là:
A. 200 B. (–200) C. (–33) D. 33
4) 5 x = ?
A. x = –5 B. x = 5 C. x = 5 D. Một kết quả khác.
5) Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:
A. 2009 + 5 – 9 – 2008 B. 2009 – 5 – 9 + 2008
C. 2009 – 5 + 9 – 2008 D. 2009 – 5 + 9 + 2008
6) Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là:
A. 1 và -1 B. 5 và -5 C. 1 và 5 D. 1 ; -1 ; 5 ; -5
7) Tính là
A. –81 B. 81 C. 54 D. –54
8) Tích của là:
A. 45 B.-45 C.45và –45 D. Đáp số khác

Câu 2: (1đ) Điền dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho thích hợp:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số nguyên âm và các số tự nhiên.

2
Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0.

3
Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

4
Tổng của một số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên âm.

II- TỰ LUẬN : ( 8đ)
Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính
a) 5.(–8).( –2).(–3) b) 4.(–5)2 + 2.(–5) – 20
c) 27.(15 –12) – 15.(27 –12)
Bài 2: (3đ) Tìm xZ , biết:
a) 11 + (15 – x) = 1 b)
Bài 3: (1đ) Tính giá trị của biểu thức: ax + ay + bx + by với a + b = 10 , x + y = – 2
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án: Đề :
TRẮC NGHIỆM: (3 đ)
Câu 1: (2đ) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
1. B , 2. D , 3. C , 4. A , 5. D , 6. D , 7. B , 8. A
Câu 2: (1đ)
1. S ; 2. S ; 3. Đ ; 4. S
TỰ LUẬN: (7 đ)
Bài 1: (3 đ) Kết quả :
a/ –240 (1 điểm)
b/ 70 (1 điểm)
c/ = 27.15 – 27.12 – 15.27 + 15.12 (0,5 điểm)
=12.( – 27 + 15 ) = 12 . (–12) = – 144 (0,5 điểm)
Bài 2: (3 đ)
a/ – Tính được : 11 + 15 – x = 1 (0,5 điểm)
– Tính được : x = 25 (1 điểm)
b/ – Tính được : x + 5 = 12 hoặc x + 5 = – 12 (0,5 điểm)
– Tính được : x = 7 ; x = – 17 (1 điểm)

Bài 3: Biến đổi đựơc: (x + y)(a + b) =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.