kiem tra chuong 2 hinh hoc 9( hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra chuong 2 hinh hoc 9( hay), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………. Thứ ngày tháng năm
Lớp 9…….
KIểM TRA CHƯƠNG II hình học 9
THờI GIAN: 45 PHúT
Điểm
nhận xét của giáo viên

Đề bài:
I. Trắc nghiệm khách quan ( Chọn câu trả lời đúng)
Câu 1: Có bao nhiêu đờng tròn đi qua hai điểm phân biệt ?
A. Một B. Hai C. Vô số D. Không có
Câu 2: Đường thẳng và đường tròn có thể có số điểm chung nhiều nhất là:
A. Một điểm B. Hai điểm C. Ba điểm D. Không điểm
Câu 3: Hai đờng tròn phân biệt có thể có số điểm chung ít nhất là
A. Ba điểm B. Hai điểm C. Một điểm D. Không điểm
Câu 4: Hai đờng tròn ngoài nhau có mấy tiếp tuyến chung?
A. Một B. Hai C. Ba D. 4
Câu 5: Có bao nhiêu đờng tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng ?
A. Một B. Hai C. Vô số D. Không có
Câu 6: Đường thẳng và đường tròn có thể có số điểm chung ít nhất là:
A. Một điểm B. Hai điểm C. Ba điểm D. Không điểm
II. Tự luận
Câu 1:
Cho hình vẽ biết:
R = 15 cm. OI = 6cm. IA = IB
Tính độ dài dây AB. Giải thích cụ thể

Câu 2: Cho hai đờng tròn (O; R) và (O’;R’) tiếp xúc ngoài tại A. ( R>R’). Vẽ các đờng kính AOB, AO’C. Dây DE của đờng tròn (O) vuông góc với BC tại trung điểm K của BC.
a) Tứ giác BDCE là hình gì? Vì sao?
b) Gọi I là giao điểm của DA và đờng tròn Chứng minh rằng ba điểm E, I, C thẳng hàng
c) Chứng minh rằng KI là tiếp tuyến của

Đáp án và biểu Điểm

I, Trắc nghiệm: 3 điểm, mỗi câu 0,5
1. C. 2. B 3. D 4. D 5. A. 6. D
II. Tự luận: 7 điểm
Câu 1: (3 điểm)
IA = IB OIAB (1 đ)
Tam giác vuông OIA, theo đlí Pyta go
IA = (1đ)
AB = 2AI = 24 (1đ)
Câu 3: (4 điểm)
Hình vẽ đúng (1đ)

a)(1đ) Tứ giác BDCE có BK = KC; DK = KE nên là hình bình hành
Lại có BC DE nên là hình thoi (0,5)
b) (1đ)AIC có O’I = AC nên hay AI IC.
Tơng tự có ADBD
suy ra BD//IC
Lại có BD // EC ( t/c hình thoi)
Suy ra E, I, C thẳng hàng( Ơclit)
c)(1đ) Nối KI và IO’ ta có
KI = KD = KE (KI là đờng trung tuyến ứng với cạnh huyền)
Do đó (1) (0,25)
Tam giác O’IA cân tại O’ nên (2)
Từ (1) và (2) suy ra
Vậy KI là tiếp tuyến của đờng tròn (O’)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.