Kiểm tra chương 2 đại số có ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra chương 2 đại số có ma trận, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT HỒNG NGỰ
TRƯỜNG THCS-THƯỜNG THỚI HẬU A
CẤU TRÚC ĐỀ VÀ MA TRẬN
KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ 7. TCT 43

HỌ VÀ TÊN : Châu Thị Yến Phương
Chức vụ : Giáo Viên
Môn : ĐẠI SỐ 7
I. Cấu trúc

Câu hỏi
Điểm
Nội dung

1
2,5
Đại lượng tỉ lệ thuận, bài toán về tỉ lệ thuận

2
2,5
Đại lượng tỉ lệ nghịch, bài toán về tỉ lệ nghịch

3
2,0
Hàm số, mặt phẳng tọa độ

4
3,0
Đồ thị hàm số

Cộng
10,0

II. Ma trận điểm

Câu
Điểm
Tổng Điểm

Nhận biết
Thông hiểu
VD Thấp
VD Cao

1
0,5
1,0

1,0
2,5

2
0,5
1,0
1,0

2,5

3
2,0

2,0

4

2,0
1,0

3,0

Cộng
3,0 (30%)
4,0 ( 40%)
2,0 (20%)
1,0(10%)
10 (100%)

Ma trận đề kiểm tra

Điểm

CỘNG

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

1. Đại lượng tỉ lệ thuận, bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Biết nhận ra hệ số k thông qua công thức đã cho
Tính được giá trị tương ứng của y theo x

Vận dung vào giải bài toán thực tế

Số câu
1
1

1
3

Số điểm tỉ lệ %
0,5
1,0

1,0
2,5

2. Đại lượng tỉ lệ nghịch, bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Biết xác định hệ số a qua công thức a=xy
Tính được giá trị tương ứng của y theo x
Vận dụng vào giải bài toán thực tế

Số câu
1
1
1

3

Số điểm tỉ lệ %
0,5
1,0
1,0

2,5

3. Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Biết viết các tọa độ các điểm đã cho qua hình vẽ

Số câu
1

1

Số điểm tỉ lệ %
2,0

2,0

4. Đồ thị hàm số

Vẽ được đồ thị của hàm số
Xác định được tọa độ của điểm đã cho thuộc hay không thuộc đồ thị hàm số, giải thích

Số câu

1
1

2

Số điểm tỉ lệ %

2,0
1,0

3,0

Tổng số câu
3
3
2
1
9

Tổng số điểm
3,0 (30%)
4,0 ( 40%)
2,0(20%)
1,0 (10%)
10 (100%)

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: ĐẠI SỐ 7. TCT 43
Người ra đề KT đề xuất: Châu Thị Yến Phương
Đơn vị công tác: Trường THCS Thường Thới Hậu A Huyện Hồng Ngự
(Đề kiểm tra gồm: 01 trang)
ĐỀ :

Câu 1: (1.5 điểm)
Cho hai đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo công thức
a) Hãy xác định hệ số tỉ lệ k của y đối với x.
b) Tính giá trị của y khi x= 2 ; x= -1

Câu 2: (1.5 điểm)
Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch. Khi x=2 thì y=3
a) Hãy xác định hệ số tỉ lệ nghịch.
b) Điền số thích hợp vào ô trống:
x
6
2

y

3
12

Câu 3: ( 2.0 điểm)
Viết tọa độ các điểm M, N, P, Q trong hình vẽ bên .

Câu 4: (3.0 điểm)
Cho hàm số
a) Vẽ đồ thị hàm số.

b) Điểm A(6;3) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?

Câu 5: (2.0 điểm)
a) Cho biết 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.