Kiểm tra chương 2 – Đại số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra chương 2 – Đại số 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tứ Mỹ KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:………………………………..
Lớp 9… Môn: Hình học 9 (Thời gian 45 phút)
Điểm
Lời phê của cô giáo

ĐỀ BÀI
Phần I: Trắc nghiệm khách quan
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Hàm số nào là hàm số nào là hàm số bậc nhất. ?
A. B. C. D.
Câu 2. Hàm số nào sau đây là đồng biến trên tập số thực?
A. B. C. D.
Câu 3. Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x + 1 là:
A. (;0) B. (;1) C. (2;-4) D. (-1;-1)
Câu 4. Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:
A. -8 B. 8 C. 4 D. -4
Câu 5. Cho đồ thị hàm số song song với đồ thị hàm số nào?
A. B. C. D. Câu A, B, C
Câu 6. Hai đường thẳng y = – x + và y = x + có vị trí tương đối là:
A. Song song B. Cắt nhau tại một điểm có tung độ bằng
C. Trùng nhau D. Cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng
II – Phần II: Tự luận.
Câu 7: (2 điểm): Viết phương trình các đường thẳng thỏa mãn điều kiện sau:
a) Có hệ số góc bằng 3 và đi qua điểm (1; 0).
b) Song song với đường thẳng y =x -2 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2
Câu 8: (2 điểm) Cho đường thẳng y = (2 – k)x + k – 1 (d)
a)Với giá trị nào của k thì (d) tạo với trục Ox một góc tù ?
b) Tìm k để góc tạo bởi đường thẳng (d) và trục Ox bằng 450 ?
Câu 9: (3 điểm) Cho hai hàm số y = -x + 2 vµ y = 3x-2
Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ?
Gọi giao điểm của đường thẳng với trục Oy lần lượt là A và B, giao điểm của hai đường thẳng là C. Xác định tọa độ điểm A, B, C
Tính diện tíchvà chu vi ABC biết đơn vị trên mỗi trục tọa độ là cm?
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp