Kiem tra chuong 2 dai so 9 2012 – 2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiem tra chuong 2 dai so 9 2012 – 2013, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Soạn: Tiết: 29
Lớp: 9 Tiết Giảng: Sĩ số: Vắng:

KIỂM TRA 1 TIẾT
1: Nội dung
ĐỀ KIỂM TRA
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dung
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Hàm số, h/s bậc nhất
C3- 0,5
C2- 0,5

C2a-2đ

3-3,0đ

Đồ thị của h/s
C1- 0,5

C1a-1,5đ

2-2,0đ

Đường thẳng //, cắt nhau
C4- 0,5

C2bc-3,0đ
3-3,5đ

Hệ số góc của đt y= ax + b

C1b-1,5đ
1-1,5đ

Tổng
4- 2,0đ
2 – 3,5đ
3 – 4,5đ
9-10đ

I. Trắc nhgiệm:(2,0 điểm).
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng.
Câu 1: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 5 là:
A. ( -2 ; -1)
B. ( 3; 2)
C. (1; -3)
D. ( 2; 3)

Câu 2: Cho ba hàm số: y = x + 2(1); y = x – 2(2) và y = x – 5(3). Kết luân nào sau đây là đúng:
A. Đồ thị của ba hàm số trên là Các đường thẳng song song
B. Cả ba hàm số trên đồng biến
C. Cả ba hàm số trên nghịch biến
D. Hàm số (1) đồng biến, hàm số (2),(3) nghịch biến
Câu 3: Hàm số nào là hàm số bậc nhất.
A. y = + 3 B. y = ( + 1)x – 4
C. y = ( m – 1) x2 + 2 D. y =
Câu 4: Cho hai đường thẳng (d1) và d2 với:
(d1): y = 2x + k
(d2): y = mx + 3
Hai đường thẳng này trùng nhau khi:
A. với m = 3 và k = 2
B. với k = -3 và m = 2

C. với k = 2 và m = – 3
D. với m = 2 và k = 3

II. Tự luận ( 8,0 điểm)
Câu 1(3,0 điểm): Cho đồ thị hàm số y = 2x + 3
a. Vẽ đồ thị của hàm số
b. Tính góc tạo bởi đt y = 2x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút)
Câu 2(5,0 điểm): Cho hàm số: y = ( 2 – m)x + k – 1 ( d1)
y = 3mx + 4k
Tìm điều kiện đối với m và k đề đồ thị của hàm số là:
a. Hai đường thẳng cắt nhau.
b. Hai đường thẳng song song với nhau.
c. Hai đường trùng nhau.
ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM
I. Trắc nghiệm. Hs khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm:
Câu
Đáp án đúng
Điểm

1
C
0,5 điểm

2
B
0,5 điểm

3
B
0,5 điểm

4
D
0,5 điểm

(
II. Tự luận;(8,0 điểm) B-1,5
Câu 1: Cho hàm số y = 2x + 3
a. Cho x= 0 ( y = ta có điểm A(0; 3)
Cho y= 0 ( x = -3/2 ta có điểm B(-3/2;0)
Vẽ đt đi qua diểm A,B là đồ thi hàm số y = 2x + 3 (1,5 đ)
b. Gọi góc tạo bởi đt y = 2x + 3 và trục Ox là (, ta có = (.
Xét ( vuông OAB, ta có tan( == 2. 1,5 đ
Tra bảng, ta được ( 63026’.

Câu 2: Cho 2 hàm số: y = ( 2 – m)x + k – 1
y = 3mx + 4k
H/s y = ( 2 – m)x + k – 1 có các hệ số a = 2 – m; b = k -1 0,5 đ
H/s y = 3mx + 4k có các hệ số a’ = 3m ; b’ = 4k
Các h/s đã cho là các h

Hỏi và đáp