Kiểm tra chương 1(THCS Tân Mỹ – Yên Dũng – Bắc Giang – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra chương 1(THCS Tân Mỹ – Yên Dũng – Bắc Giang, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng gd yên dũng
Trường thcs yên lư
đề kiểm tra 45’
năm học 2010 – 2011
Môn : Toán 7

Điểm

Lời phê

Đề số 2
I/- Trắc nghiệm khách quan .
Bài 1 (2đ)
Kết luận nào sau đây là đúng:
A. B. C. D.
Nếu thì:
A. x=2 B. x= 2 C. x=-2 D. Một kết quả khác.
Nếu thì x bằng
A. -9 B. 1 C. -25 D. 9
Nếu thì x bằng:
A. 9 B. 18 C. 81 D. 3
Bài 2 (2đ) Nối một dòng ở cột A với mỗi dòng ở cột B để được đáp án đúng:

Cột A

Cột B

a. xm. xn

1. xm-n

b. xm:xn

2. xm+n

c. (xm)n

3. xm:n

d. >0 (b0)

4. xm.n

5. Nếu a và b cùng dấu.

6. Nếu a và b khác dấu.

II/- Tự Luận
Bài 1 (3đ):
a) Thực hiện phép tính: b) Tìm x, biết:
a)……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………bBài 2 (2đ) Trong cuộc phát động kế hoạch nhỏ ba chi đội 7A, 7B, 7C thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết số kg giấy vụn của ba đội tỉ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số kg giấy vụn của mỗi chi đội thu được.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3 (1đ) Tìm x, y biết:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.