kiểm tra chương 1(Đs) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiểm tra chương 1(Đs), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Đại số 8

Đề bài:
I.TRẮC NGHIỆM.
Câu 1.Kết quả của phép nhân : 3x2y.(3xy – x2 + 1) là:
A.9x3y2 – x2 + 1 B.3x3y2 – 3x4y +3x2y
C.9x3y2 – 3x4y +3x2y D.9x3y2 – 3x4y + 1
Câu 2.Giá trị của biểu thức: x2 +2x + 1; tại x = -1 là:
A.4 B.1 C.-2 D.0
Câu 3.Kết quả khai triển hằng đẳng thức (x +y)3 là:
A.(x-y)(x2+xy+y2) B.(x+y)(x2-xy+y2)
C.x3 – 3x2y +3xy2 -y3 D.x3 + 3x2y +3xy2 +y3
Câu 4.Biết 3x + 2(5-x) = 0.Giá trị của x là:
A.5 B.-10 C.-2 D.Một kết quả khác.
II.TỰ LUẬN.
Câu 5.Phân tích đa thức thành nhân tử.
a.9×2 – 1
b.2x + 2y – ax – ay
c.x3 +4×2 +4x – xy2
d.3×2 – 5x -8
Câu 6.Thực hiện phép tính.
a.(10×3 +5×2 -3x):5x
b.(x3 -1) : (x2 +x +1)
c.(9×2 +6x +1) : (3x +1)
Câu 7.Tìm số a để đa thức 2×3 +7×2 -17x +a chia hết cho đa thức x +5

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Đại số 8

Đề bài:
I.TRẮC NGHIỆM.
Câu 1.Kết quả của phép nhân : 4×2.(2×2 – 3x + 1) là:
A.8×4 – 12×3 + 4x B. 8×4 – 3x + 1
C. 8×4 – 12×2 + 1 D. 4×4 – 12×3 + 4x
Câu 2.Giá trị của biểu thức: x2 -2x + 1; tại x = -1 là:
A.-4 B.4 C.0 D.-2
Câu 3.Kết quả khai triển hằng đẳng thức x3 +y3 là:
A.(x-y)(x2+xy+y2) B.(x+y)(x2-xy+y2)
C.x3 – 3x2y +3xy2 -y3 D.x3 + 3x2y +3xy2 +y3
Câu 4.Đa thức 12×4 -10×3 -6×2 chia hết cho đơn thức:
A.x3 B.2×3 C.x2 D. 3×3 .
II.TỰ LUẬN.
Câu 5.Phân tích đa thức thành nhân tử.
a.4×2 – 1
b.ax + 3a – bx – 3b
c.x2y +2xy +y – y3
d.4×2 – 3x -7
Câu 6.Thực hiện phép tính.
a.(20x5y +25x3y2 -5x3y):5x3y
b.(27×3 -1) : (9×2 +3x +1)
c.(4×2 -12x +9) : (2x -3)
Câu 7.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
A = 2×2 +4y2 -4xy -2y +8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.