Kiểm tra chương 1đại số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra chương 1đại số 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I.
Lớp 9 . Năm học : 2012 – 2013
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1. Khái niệm căn bậc 2
Xác định ĐK để căn bậc 2 có nghĩa

Hiểu KN căn bậc hai của một số không âm

Tính được căn bậc hai của một số

Số câu
Số điểm
2
1

2
1

1
0.5

5
2,5

2. Các phép tính, các phép biến đổi đơn giản về CBHai
Hiểu được các phép biến đổi căn bậc hai
Thực hiện được phép tính khử , trục căn thức ở mẫu

Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai

Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai

Số câu
Số điểm
2
1,0
1
1
1
0,5
2
2,0

1
1.0

1
1
8
6,5

3. Căn bậc ba

Hiểu được căn bậc ba của một số đơn giản

Tính được căn bậc 3 của một số đơn giản

Số câu
Số điểm

1
0,5

1
0,5

2
1

Tổng số câu
Tổngsố điểm
Tỉ lệ %
5
3,0
30%
6
4,0
40%
3
2,0
20%
1
1.0
10%
15
10.0
100%

Trường THCS Lê Lợi
Họ và tên :……………………………………………
Lớp : ……………
KIỂM TRA ĐẠI SỐ .
MÔN : TOÁN . LỚP 9
Năm học: 2012 – 2013

Điểm bằng số
Lời phê của giáo viên

ĐỀ:
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5đ)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng truớc ý đúng trong các câu sau :
Câu 1: Cho x2 = a
A. Với a Q ta có x = B. Với a R ta có x =
C. Với a R+ ta có x = D. Với a R+ ta có x =
Câu 2: Tìm số thực x dưới đây để có nghĩa:
A. x = 4 B. C. D. x = -1
Câu 3: Với giá trị nào của x ta có :
A. a > 0 B. a > 1 C. a = 0 hoặc a = 1 D. Một đáp số khác
Câu 4: Một hình lập phương có thể tích là 64 dm3. Cạnh của hình lập phương đó có độ dài bằng :
A. 8dm B. 4dm C. 82 dm D. dm
Câu 5: Tìm x biết = -8:
A. x = -512 B. x = 2 C. x = -2 D. x = 64
Câu 6. bằng bao nhiêu?
A. -5 B. 5 C. 15 D. -15
Câu 7. bằng :
A. a – b B. b – a C. ( a – b ( D. a – b và – a – b
Câu 8. có nghĩa khi :
A . x B . x ( C. x D. x
Câu 9. bằng
A. 4 B. – 4 C. 8 D. Số – 64 không có căn bậc ba
Câu 10. bằng
A. 9 B. – 9 C. D. Số – 81 không có căn bậc hai

TỰ LUẬN ( 5đ)
Bài 1(1 điểm) Chứng minh đẳng thức:
( với a 0 và a ≠1)
Bài 2(1,5 điểm) Rút gọn biểu thức
a, b, c,
Bài 3: (2.5 điểm) Cho biểu thức:
Q = với x 0 và x 1
a. Rút gọn Q
b. Tìm x để Q = -1
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.