kiem tra chuong 1 toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về kiem tra chuong 1 toan 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra chương i : môn toán lơp 9

Trắc nghiệm khách quan (3điểm) (Chọn một đáp án, điền vào khung cuối bài kiểm tra)
Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 6; AB = 8. Khi đó BC bằng:
A, 14
B, 2
C, 48

D, 10
E, Đáp án khác.
F, 16

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3 cm; AC = 4 cm. Vậy đờng cao AH bằng:
A, 7 cm
B, 2,4 cm
C, 5 cm

D, Đáp án khác.
E, 4,8 cm
F, 3,2 cm

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông ở A, có BC = 29, AC = 21. Khi đó tanC bằng:
A,
B, Đáp án khác.
C,

D,
E,
F,

Câu 4: Cho tam giác ABC có AC = 9, BC = 15, AB = 12. Vậy sinB bằng:
A, Đáp án khác.
B,
C,

D,
E,
F,

Câu 5: Chọn đáp án sai:
A, Sin 270 = Cos 630
B, Sin 150 = Cos 850
C, Sin2270 + Cos2270 = 1

D, 0 < Sin 45025’36’’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.