kiểm tra chương 1 toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiểm tra chương 1 toán 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên: …………………………………………………………………………………………………….. Lớp:……………………..
Kiểm tra: Đại số chương I (toán 8)
Thời gian: 45 phút.
Bài 1(2đ) Tính:
a, (x – 5)2 = ………………………………… b, (3x+2y)(3x-2y) = …………………………………………
……………………………………………………… …………………………………………………………………………..
c, (10xyz – 8x2y3z4): 2xyz d, (x2 – 49) : (x+7) = …………………………………………..
=……………………………………………………. =…………………………………………….
Bài 2(2đ): Tính giá trị của biểu thức
A = x2 – 4xy + 4y2 tại x =16, y =3 B = x3 – 6×2 + 12x – 8 tại x= 52
……………………………………………………… ……………………………………………………………
……………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………………
Bài 3 (2đ): Tìm x biết:

a, 4×2 – 20x =0 b, 5(x – 7) + x(x -7) = 0
……………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………………

c, x3 – x = 0 d, x2 + 5x + 6 = 0
……………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………………
………………………………………………….. …………………………………………………………
………………………………………………….. …………………………………………………………
Bài 4 (2đ) : Tìm giá trị nhỏ nhất của
M = x2+ 6x+ 10 N = x2 +5y2 – 4xy – 10y + 2041
……………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………………
Bài 5 (2đ): Tìm a,b để :
a, (x2+ 8x +a ) chia hết cho (x+ 10)
b, (x3 – 3×2 + ax +b) chia hết cho (x2 – 1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.