kiểm tra chương 1( số học) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về kiểm tra chương 1( số học), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS PHÚ THÀNH B
Họ và tên HS : ……………………………………
Lớp: 6A ……………..…….………………………
Ngày …. tháng …. năm 2011
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : Toán

Điểm

Lời phê của Giáo viên
Chữ ký của PHHS

I. TRẮC NGHIỆM : (4 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm.
Khoanh tròn vào một chữ cái câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 2
a. 17 b. 18 c. 19 d. 21
Câu 2: Số nào chia hết cho 3 trong các số sau:
a. 213 b. 214 c. 215 d. 251
Câu 3: Số nào là số nguyên tố trong các số dưới đây?
a. 8 c. 9 c. 11 d. 12
Câu 4: Trong các số sau đây, số nào là hợp số?
a. 4 b. 3 c. 2 d. 1
Câu 5: Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của số 12 là:
a) 2. 32 b) 2.6 c) 4.3 d) 22.3
Câu 6: ƯCLN của 6 và 12 là:
a. 12 b. 6 c. 3 d. 1
Câu 7: Điền kí hiệu vào ô vuông :
a) 6 ƯC (12; 18)
b) 30 BC (5; 6)
II. TỰ LUẬN : (6 điểm)
Câu 8 : (2 điểm) Thực hiện phép tính :
a). 150 – 84 : 12 (1 điểm)
b). 172 . 54 + 46 . 172 (1 điểm)
Câu 9: (3 điểm)
a. Tìm tất cả các ước của 6 (1 điểm)
b. Tìm bốn bội của 3 (1 điểm)
c. Tìm BCNN( 4,6,12) (1 điểm)
Câu 10: (1 điểm)
Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 3, hàng 5, hàng 9 đều vừa đủ hàng.
Biết rằng số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60.
Tính số học sinh của lớp 6A.

BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.