kiem tra chuong 1 hinh9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra chuong 1 hinh9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề Kiểm tra 1 tiết Môn: Hình học 9
Đề 1.

I.Trắc Nghiệm khách quan (2điểm).
Chọn câu trả lời đúng.
Cho hình vẽ.
1.Sinbằng:
A. B C. D.
2. Tgbằng:
A. B. C. D.
3. Đúng hay Sai?
Cho góc nhọn
Sin2= 1 – Cos2
0 < tg< 1
Sin=
Cos= Sin(900 –
II. Tự luận.
Không dùng máy tính và bảng số. Hãy sắp xếp các tỷ số lượng giác sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
Sin 240 , Cos350, Sin 540, Cos 700, Sin 780.
Dựng góc nhọn biết tg=
Giải tam giác vuông ABC, biết rằng  = 900, AB = 3cm, AC = 4cm.

Đề Kiểm tra 1 tiết Môn: Hình học 9
Đề 2.

I.Trắc Nghiệm khách quan (2điểm).
Chọn câu trả lời đúng.
Cho hình vẽ.
1.Sinbằng:
A. B C. D.
2. Tgbằng:
A. B C. D.
3. Đúng hay Sai?
Cho góc nhọn
A. Cos2= 1 – Sin2
0 < cotg< 1
Sin=
Sin= Cos(900 –
II. Tự luận.
Không dùng máy tính và bảng số. Hãy sắp xếp các tỷ số lượng giác sau đây theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:
tg 250 , cotg320, tg 180, cotg 440, tg620.
Dựng góc nhọn biết cotg=
Giải tam giác vuông ABC, biết rằng  = 900, AB = 6cm, AC = 8cm.

Hỏi và đáp