kiem tra chuong 1 ds – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra chuong 1 ds, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày kiểm tra:…../…../2011
Họ và tên:……………………………………….
Lớp 8A…
KIỂM TRA 45`
Môn: Đại số – Tiết theo PPCT: 19

Mã đề : 01
ĐIỂM

ĐỀ BÀI
I . TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm ) :
Lựa chọn đáp án đúng
Câu 1 : Kết quả của phép tính -3×2 ( 2xy – x3 ) là
A. 6x3y – 3×5 B. – 6x3y + 3×5 C. – 6x3y – 3×5 D. 6x3y + 3×5
Câu 2 : Kết quả thu gọn của phép tính ( x – 7 )( x – 5 ) là
A. x2 – 12x + 35 B. x2 + 12x + 35 C. x2 – 12x – 35 D. Một kết quả khác
Câu 3 : Giá trị của biểu thức 85. 12,7 + 5 . 3. 12,7 bằng
A. 127 B. 12700 C. 1270 D. 12,7
Câu 4 : Kết quả của phép tính ( – 2×5 – 4×3 + 3×2 ) : 2×2 là
A. – x3 + 2x + B. x3 – 2x + C. – x3 – 2x – D. – x3 – 2x +
Câu 5 : x + x2 = 0 khi x nhận giá trị
A. x = 0 hoặc x = 1 B. x = 0 hoặc x = – 1 C. x2 = x D. x2 = – x
Câu 6 : Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng

Cột A
Cột B
Kết quả

1) ( x + y )2
a ) x2 – y2

2 ) ( x – y )2
b ) x2 + 2xy + y2

3 ) ( x – y ) ( x + y )
c ) x3 – 3x2y + 3xy2 – y3

4 ) ( x + y )3
d ) x3 + y3

5 ) ( x + y ) ( x2 – xy + y2 )
e ) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

6 ) ( x – y )3
g ) x2 – 2xy + y2

h ) x3 – y3

II . TỰ LUẬN ( 6 điểm ) :
Câu 1 : Rút gọn biểu thức
a) ( x – 2 ) ( x + 2 ) – ( x – 2 ) ( x + 5 )
b) ( 6x + 1 )2 + ( 6x – 1 )2 – 2 ( 6x + 1) ( 6x – 1 )
Câu 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử
a) x3 – 2×2 + x – xy2
b) x4 – 5×2 + 4
Câu 3 : Chứng minh : x2 – 2xy + y2 + 1 >0 với mọi x và y

Ngày kiểm tra:…../…../2011
Họ và tên:……………………………………….
Lớp 8A…
KIỂM TRA 45`
Môn: Đại số – Tiết theo PPCT: 19

Mã đề : 02
ĐIỂM

ĐỀ BÀI
I . Trắc nghiệm ( 4 điểm )
Lựa chọn đáp án đúng
Câu 1 : Kết quả của phép tính – xy( x2 – xy2) là
A. x3y – x2y3 B. – x3y – x2y3 C. – x3y + x2y3 D. – x3y + 2x2y3
Câu 2 : Kết quả thu gọn của phép tính ( x – 7 )( x + 1) là
A. x2 + x – 7 B. x2 – 6x – 7 C. x2 – 7x – 7 D. x2 – 7x + 1
Câu 3 : Kết quả phép toán 8x3y : ( – 2×2 ) là
A. – 4xy B. 4xy C. – 4x2y D. 4x2y
Câu 4 : Giá trị của biểu thức 85. 1,26 + 15. 1,26 bằng
A. 1260 B. 126 C. 12,6 D. 1,26
Câu 5 : Kết quả của phép tính ( – 2×5 – 4×3 + 3×2 ) : 2×2 là
A. – x3 – 2x + B. x3 – 2x + C. – x3 – 2x – D. – x3 + 2x +
Câu 6 : Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng

Cột A
Cột B
Kết quả

1) ( x + y )2
a ) x3 + y3

2 ) ( x – y )2
b ) x2 – 2xy + y2

3 ) ( x – y ) ( x + y )
c ) x3 – 3x2y + 3xy2 – y3

4 ) ( x + y )3
d ) x3 – y3

5 ) ( x + y ) ( x2 – xy + y2 )
e ) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

6 ) (

Hỏi và đáp