KIểm tra chương 1 ĐS 7-Ma trận-đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIểm tra chương 1 ĐS 7-Ma trận-đáp án, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

NS :05/11/2012
NG:07/11/2012
Tiết: 22 KIỂM TRA CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 7
Thời gian 45 phút

I. MA TRẬN NHẬN THỨC:

Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Tầm
quan trọng (%)
Trọng số
Tổng điểm

Theo
ma trận
Thang
10

Công thức luỹ thừa
17
2
34
1,5

Thực hiện phép tính
22
3
66
3,0

Số thập phân
11
2
22
1,0

Làm tròn số
32
1
32
1,5

Tìm x
7
3
21
1,0

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
11
4
44
2,0

100%

219
10,0

II. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề hoặc
mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi
Tổng điểm

1
2
3
4

TL
TL
TL
TL

Công thức luỹ thừa

Câu 1
1,5

1,5

Thực hiện phép tính

Câu 2
3,0

3,0

Số thập phân

Câu 3
1,0

1,0

Làm tròn số
Câu 4
1,5

1,5

Tìm x

Câu 5
1,0

1,0

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Câu 6
2,0
2,0

Mục đích kiểm tra
1,5
2,5
4,0
2,0
10,0

III. BẢNG MÔ TẢ:
Câu 1: Viết được công thức luỹ thừa của một thương và áp dụng làm bài tập
Câu 2: Sử dụng tính chất phép toàn để thực hiện phép tính
Câu 3: Giải thích được phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn và viết dạng thập phân
Câu 4: Biết áp dụng quy ứơc làm tròn số để làm bài tập thực tế
Câu 5: Áp dụng các quy tắc và tính chất phép tóan làm bài toán tìm x
Câu 6: Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để tìm ba số a, b, c.
Ghi chú:
Đề gồm có 15% mức độ nhận biết, 25% mức độ thông hiểu, 40% mức độ vận dụng cấp thấp,
20% mức độ vận dụng cấp cao

Trường THCS Mai Thuỷ
Lớp: 7………
Họ và tên:…………………………………..
Kiểm tra CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7
Thời gian 45 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

ĐỀ 01
Câu 1 (1,5 điểm) Viết công thức luỹ thừa của một thương. Áp dụng: Tính:
Câu 2 (3,0 điểm) Thực hiện phép tính :
a)
b)
c)
Câu 3 (1,0 điểm) Vì sao phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
Viết dạng thập phân của phân số đó.
Câu 4 (1,5 điểm)
Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai: 7,923; 17,418.
Làm tròn số sau đến hàng nghìn: 413 685
Câu 5 (1,0 điểm) Tìm x biết :
Câu 6 (2,0 điểm) Tìm các số a, b, c biết rằng: và a – b + c = -10,2

BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trường THCS Mai Thuỷ
Lớp: 7………
Họ và tên:…………………………………..
Kiểm tra CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7
Thời gian 45 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

ĐỀ 02
Câu 1 (1,5 điểm) Viết công thức luỹ thừa của một thương. Áp dụng: Tính:
Câu 2 (3,0 điểm) Thực hiện phép tính :
a)
b)
c)
Câu 3 (1,0 điểm) Vì sao phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Viết dạng thập phân của phân số đó.
Câu 4 (1,5 điểm)
Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai: 2,914; 17,426.
Làm tròn số sau đến hàng nghìn: 423 675
Câu 5 (1,0 điểm) Tìm x biết :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.