kiem tra chuong 1-dai8 (co ma tran theo chuan) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra chuong 1-dai8 (co ma tran theo chuan), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : .10.2011
Ngày dạy: 8A1: 8A2: 8A3:

Tiết 21 Tuần
KIỂM TRA CHƯƠNG I
I.Mục tiêu :
1.Kiến thức:
Kiểm tra việc nắm kiến thức chương I của học sinh về nhân, chia đa thức; Các hằng đẳng thức đáng nhớ; Phân tích đa thức thành nhân tử.
2.Kĩ năng:
Kiểm tra việc vận dụng các kiến thức đó vào giải các bài tập cụ thể.
3.Thái độ:
Thông qua kiểm tra rèn luyện tính tư duy độc lập và quyết tâm vượt khó trong học tập của học sinh, đồng thời thông qua kiểm tra để giáo viên và học sinh kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy và học trong các chương tiếp theo, từ đó có kế hoạch ôn tập lại kiến thức cũ một cách hệ thống.
II- Hình thức đề kiểm tra : Trắc nghiệm – Tự luận

III – Thiết lập ma trận đề kiểm tra

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Nhân đơn thức – đa thức

Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3
1,5
15%

3
1,5
15%

2. Các hằng thức đáng nhớ

Hiểu được 7 hằng đẳng thức.

Vận dụng được 7 hằng đẳng thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%

1
1,5
15%

1
1
10%
3
3
30%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử

Vận dụng được các phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%
1
3
30%

2
3,5
35%

4. Chia đa thức

– Vận dụng được quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.
– Vận dụng được quy tắc chia hai đa thức một biến đã sắp xếp.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%
1
1,5
15%

2
2
20%

Tổng số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
0
1
0,5
5%
9
9,5
95%
10
10
100%

IV – Biên soạn câu hỏi theo ma trận :
ĐỀ BÀI

Phần I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Chọn phương án đúng trong các câu sau : ( Mỗi câu 0,5 điểm )
Câu 1: Tích của đơn thức – 5×3 và đa thức 2×2 + 3x – 5 là:
10×5 – 15×4 + 25×3 C. – 10×5 – 15×4 – 25×3
-10×5 – 15×4 + 25×3 D. 10×5 + 15×4 + 25×3
Câu 2 : Tích của đa thức 5×2 – 4x và x – 2 bằng:
A. 5×3 + 14×2 + 8x B. 5×3- 14×2 – 8x
C. 5×3 – 14×2 + 8x D. -5×3 -14×2 +8x
Câu 3: Biết 3x + 2 (5 – x) = 0. Giá trị của x là:
A. -10 B. -5 C. 5 D. 10
Câu 4: Câu nào sau đây sai :
A. (x – 2)3 = (2 – x)3 B. (x + 1)3 = (1+ x)3
C. (x – 3)2 = x2 – 6x + 9 D. (x – y)2 = (y – x)2
Câu 5 : Đa thức x2 – 4x + 4 phân tích được thành
(x-2)(x+2) B. – (x+2)2
C. (x-2)2 D. (x+2)2
Câu 6: Kết quả của phép chia 15x3y5z : 5x2y3 là :
A. 3z B. 3xy2z C. 3x6y15z D. 3x5y8z
Phần II. TỰ LUẬN (7đ):
Bài 1: (3đ) Phân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.