kiem tra chuong 1 dai so lop 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về kiem tra chuong 1 dai so lop 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên HS :…………………………………………..KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
Lớp: 9/… Môn Đại số 9 . Tiết 18
Điểm

Lời phê

Câu 1: (0,5 đ) Tìm x để có nghĩa?
Câu 2: (0,5 đ) Rút gọn
Câu 3: (2,0 đ) Tính
a) b) c) d)
Câu 4: (1,0 đ) Trục căn thức ở mẫu
a) b)
Câu 5: (3,0 đ) Rút gọn các biểu thức: (không được dùng máy tính bỏ túi)
a) b)
c) d)
Câu 6: (1,5 đ) Tìm x :
Câu 7: (1,5 điểm) Cho biểu thức: (với)
a) Rút gọn biểu thức A. b) Tính giá trị của A khi x = .

Họ và tên HS :…………………………………………..KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
Lớp: 9/… Môn Đại số 9 . Tiết 18
Điểm

Lời phê

Câu 1: (0,5 đ) Tìm x để có nghĩa?
Câu 2: (0,5 đ) Rút gọn
Câu 3: (2,0 đ) Tính
a) b) c) d)
Câu 4: (1,0 đ) Trục căn thức ở mẫu
a) b)
Câu 5: (3,0 đ) Rút gọn các biểu thức: (không được dùng máy tính bỏ túi)
a) b)
c) d)
Câu 6: (1,5 đ) Tìm x :
Câu 7: (1,5 điểm) Cho biểu thức: (với )
a) Rút gọn biểu thức A. b) Tính giá trị của A khi x =
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ A;
Câu 1: (0,5 đ) có nghĩa (0,25 đ) (0,25 đ)
Câu 2: (0,5 đ) = (0,25 đ) = (0,25 đ)
Câu 3: (2,0 đ) Tính
a) (0,25 đ) =(0,25 đ)
b) (0,25 đ) (0,25 đ)
c) (0,25 đ) = 20 (0,25 đ)
d) (0,25 đ) = (0,25 đ)
Câu 4: (1,0 đ) Trục căn thức ở mẫu
a) (0,25 đ) = (0,25 đ)
b) (0,25 đ) = (0,25 đ)
Câu 5: (3,0 đ) Rút gọn các biểu thức: (không được dùng máy tính bỏ túi)
a)(0,5 đ)
=(0,25đ)
b) (0.5 đ) = 10 (0,25 đ)
c) (0,5 đ)(0,5 đ)
d) (0,25 đ) = 3 (0,25 đ)
Câu 6: (1,5 đ) Tìm x :
ĐKXĐ: (0,25 đ)
= 6 (0,25 đ) (0,25 đ)
(0,25 đ) (t/m đkxđ) (0,25 đ). Vậy: x = 7 (0,25 đ)
Câu 7: (1,5 điểm) Cho biểu thức: (với)
a) Rút gọn biểu thức A.
A (0,5 đ)
(0,5 đ)
b) Tính giá trị của A khi x = . (0,25 đ)
Thay x vào biểu thức A ta được: A =(0,25 đ)
——————————————————————————–
(Đáp án và biểu điểm đề B tương tự)

Hỏi và đáp