kiểm tra chương 1 đại số 8 đề 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiểm tra chương 1 đại số 8 đề 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên:……………………………………………..
KIỂM TRA 1 TIẾT

Lớp 8A
MÔN: TOÁN

Bài 1: (2đ) a) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: x(x – 5) + 5(x – 2) tại x = 3
b) Rút gọn: (5x + 2)2 + (5x – 2)2 – 2(2 + 5x)(5x – 2)
Bài 2: (1đ) Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào biến: Bài 3: (3đ) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 10x – 2y b) 5(x + y) + x2 + 2xy + y c) 36 – y2 + 4xy – 4×2
d) 8x(x2 -1) + 3x(1 – x2) e) x2 – 5x + 4
Bài 4: (2đ) a) Làm tính chia: x4 – 2×3 + 4×2 – 8x + 2 : (x3 + 4)
b) Tìm a để đa thức A = x4 – 2×3 + 3×2 – 2x + a chia hết cho đa thức B = x2 – 2x + 2
Bài 5: (1,5đ) Tìm x biết :a) x2 – 49 = 0 b) x2 – 4x = – 3
Bài 6:(0,5đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 – 3x + 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.