kiểm tra chươing – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiểm tra chươing, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

III/ NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:
A/ Trắc nghiệm : (3điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1 : AB là một dây cung của (O; R ) với Sđ800 ; M là điểm trên cung nhỏ ABû .Góc AMB có số đo là :A. 2800 ; B. 1600 ; C. 1400 ; D. 800
Câu 2 : Hai bán kính OA , OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm là 800 . Số đo cung lớn AB là : A.1600 ; B. 2800 ; C . 800 ; D . Một đáp số khác .
Câu 3 : Hình tròn có diện tích 12, 56m2. Vậy chu vi của đường tròn là :
25,12cm ; B. 12,56cm ; C . 6,28cm ; D . 3,14cm
Câu 4 Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có . Vậy số đo góc BCD là :A. 600 B.1200 C.900 D.Kết quả khác
Câu 5 : Cho (O ; R ) và một dây cung AB = Rsố đo của cung nhỏ AB là :
A . 900 ; B . 600 ; C . 1500 ; D . 1200
Câu 6 : Diện tích của hình quạt tròn 1200 của đường tròn có bán kính 3cm là:
A . cm2 ) ; B . 2cm2 ) ; C . 3cm2 ) ; D . 4cm2 )
B/ Tự luận : (7điểm)
Cho đường tròn (O ;R) và một dây AB , trên tia BA lấy điểm C sao cho C nằm ngoài đường tròn . Từ điểm chính giữa P của cung lớn AB kẻ đường kính PQ của đường tròn cắt dây AB tại D. Tia CP cắt đường tròn tại I. Các dây AB và QI cắt nhau tại K.
a) Chứng minh tứ giác PDKI nội tiếp .
b) Chứng minh IQ là tia phân giác của góc AIB .
c) Cho biết R = 5cm , . Tính độ dài của cung AQB .
d) Chứng minh CK.CD = CA.CB .
III/ NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:
A/ Trắc nghiệm : (3điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1 : Cho (O ; R ) và một dây cung AB = Rsố đo của cung nhỏ AB là :
A . 900 ; B . 600 ; C . 1500 ; D . 1200
Câu 2 :. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có góc DAB =1200.Vậy số đo góc BCD là:
Câu 3 : Diện tích của hình quạt tròn 1200 của đường tròn có bán kính 3cm là:
A . cm2 ) ; B . 2cm2 ) ; C . 3cm2 ) ; D . 4cm2 )
Câu 4 : Hai bán kính OA , OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm là 800 . Số đo cung lớn AB là A1600 ; B. 2800 ; C . 800 ; D . Một đáp số khác .
Câu 5; AB là một dây cung của (O; R ) với Sđ800 ; M là điểm trên cung nhỏ ABû .Góc AMB có số đo là :
A. 2800 ; B. 1600 ; C. 1400 ; D. 800
Câu 6 : Hình tròn có diện tích 12, 56m2. Vậy chu vi của đường tròn là :
A. 25,12cm ; B. 12,56cm ; C . 6,28cm ; D . 3,14cm
B/ Tự luận : (7điểm)

III/ NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:
A/ Trắc nghiệm : (3điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1 : AB là một dây cung của (O; R ) với Sđ800 ; M là điểm trên cung nhỏ ABû .Góc AMB có số đo là :A. 2800 ; B. 1600 ; C. 1400 ; D. 800
Câu 2 : Hai bán kính OA , OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm là 800 . Số đo cung lớn AB là : A.1600 ; B. 2800 ; C . 800 ; D . Một đáp số khác .
Câu 3 : Hình tròn có diện tích 12, 56m2. Vậy chu vi của đường tròn là :
25,12cm ; B. 12,56cm ; C . 6,28cm ; D . 3,14cm
Câu 4 Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có . Vậy số đo góc BCD là :A. 600 B.1200 C.900 D.Kết quả khác
Câu 5 : Cho (O ; R ) và một dây cung AB = Rsố đo của cung nhỏ AB là :
A . 900 ; B . 600 ; C . 1500 ; D . 1200
Câu 6 : Diện tích của hình quạt tròn 1200 của đường tròn có bán kính 3cm là:
A . cm2 ) ; B . 2cm2 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.