Kiem Tra Chat Luong Dau Nam 2012 và Dap An – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiem Tra Chat Luong Dau Nam 2012 và Dap An, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS: HỒNG SƠN Thứ ngày tháng năm
Họ Và Tên :…………………………………
Lớp :9 Bài kiểm tra chất lượng đầu năm – Năm học:2012/2013
Môn Toán lớp 9 – ( Thời gian làm bài: 90 phút )
Điểm
Lời phê của Thầy Cô Giáo.

I)Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ) : Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1: Kết quả của phép tính 15x2y2z : 3xyz là:
5xyz B. 5x2yz C. 5xy D. 5xy2z
Câu 2: Nghiệm của phương trình: 2x – 2 = 0 là:
X = -1 B. x = 1 C. x = 0,5 D. Một đáp án khác.
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình : 3x – 1 >2x +1 là:
X < -2 B. x 2 D. x > – 2
Câu 4: Căn bậc hai của 16 là:
– 4 B. 4 C. 4 hoặc -4 D. Một đáp án khác.
Câu 5: Căn bậc hai số học của 0,81 là:
0,9 B. 9 C. -0,9 D. 0,9 hoặc -0,9
Câu 6: Căn thức xác định khi và chỉ khi :
A. x = B. x > C.x D. x
Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AC = 3cm, BC = 5cm. Diện tích của nó bằng :
A. 6cm2 B. 10cm2 C. 12cm2 D. 15cm2
Câu 8: Cho MN : PQ = 2 : 5 và MN= 2cm. Độ dài đoạn thẳng PQ là:
A. 2cm B. 5dm C. 5cm D. 10cm
Câu 9:Cho hai tam giác vuông cân, thì ta luôn có:
A.2 tam giác đó bằng nhau B. 2 tam giác đó không bằng nhau
C. 2 tam đó đồng dạng với nhau D. Một đáp án khác.
Câu 10: Trong các hình sau, hình nào có thể có số đo chu vi là một số lẻ ?
Hình thang B. Hình bình hành
C . Hình chữ nhật D. Hình thoi
Câu 11: Một tam giác vuông có diện tích bằng 24cm2 và tổng hai cạnh góc vuông bằng 14cm. Thì cạnh huyền có độ dài là:
A.8cm B. 10cm C. 12cm D. 14cm
Câu 12: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 10cm, diện tích bằng 6cm2. Thì chiều dài hình chữ nhật là:
2cm B.3cm C. 4cm D. 5cm

II)Phần Tự luận ( 7 điểm ):
Bài 1( 2,5 điểm ): Cho biểu thức:
A = 2x + 1 _ 2 ( Với x khác + 2)
4 – x2 x + 2 x – 2
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm x nguyên và x không âm, sao cho: A >0
Bài 2 ( 1,5 điểm): Cho biểu thức B = x2 + x + 7
a) Tìm x biết giá trị của B = 7
b) Tìm x nguyên dương để giá trị của B là một số chính phương ?
Bài 2 ( 3 điểm ): Cho hình thang ABCD có AB song song với CD, AB = AD = CD : 2
Gọi M là trung điểm của CD, H là giao điểm của AM và BD. Chứng minh rằng:
Tứ giác ABMD là hình thoi
DB vuông góc với BC
AH.CD = AD.BC

Bài làm ( Phần Tự luận )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TRƯỜNG THCS: HỒNG SƠN Thứ ngày tháng năm
Họ Và Tên :…………………………………
Lớp :8 Bài kiểm tra chất lượng đầu năm – Năm học: 2012/2013
Môn Toán lớp 8 – ( Thời gian làm bài: 90 phút )
Điểm
Lời phê của Thầy Cô Giáo.

I)Trắc nghiệm ( 3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỷ ?
A. B. C. D.
Câu 2: Giá

Hỏi và đáp