kiem tra c3ds9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tra c3ds9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tân Ân
Họ và tên : …………………………..
Lớp : 9A
Kiểm tra chương 3
THỜI GIAN : 45 PHÚT

Điểm :

Lời phê của thầy (cô):

Đề II
Trắc nghiệm : (3 đ)
Khoanh tròn Những chữ cái đứng trước các phương án đúng:
Câu 1: Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc nhất 2 ẩn
2x + 3y = 1 ; B) – x + 4y = 0 ; C) x(y+1) = 2 ; D) 0x – 3 y = 9
Câu 2 : Cặp số nào sau đây là nghiệm của pt: 4x + 3y = 2
(-1;2) ; B) ( 2;2) ; C) () ; D) (3; – 3 )
Câu 3: Gía trị của a để đường thẳng x + ay = – 5 đđi qua điểm A(0;- 1 ) là
– 1 ; B) – 5 ; C) 10 ; D) 5

Câu 4: Tập nghiệm của hệ phương trình: là:
A. (5: -3) B. (-5;3) C. (5;3) D. (-5;-3)
Câu 5. Số nghiệm của hệ phương trình : là:
A.Vô số nghiệm B. Có nghiệm duy nhất
C. Vô nghiệm D. Cả A và B đều đúng.
Câu 6. Tổng hai số bằng 90, số này gấp đôi số kia. Hai số đó là:
A. (20;70) B. (35;55) C. (60;30) D. (55;25)
Phần tự luận: (7 đ)
Câu1: Giải hệ phương trình sau:

Câu 2: Lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(2;3) , B(3;2).

Câu 3: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 2 và nếu viết thêm chữ số 1 xen giữa hai chữ số đó thì được số lớn hơn số ban đầu là 550.

Trường THCS Tân Ân
Họ và tên : ……………………………….
Lớp : 9A
Kiểm tra chương 3
THỜI GIAN : 45 PHÚT

Điểm :

Lời phê của thầy (cô):

Đề III
I. Trắc nghiệm (3 đ)
Khoanh tròn Những chữ cái đứng trước các phương án trả lời đúng:
Câu1: Hệ phương trình: là (x:y) bằng:
A. (2: -3) B. (-2;3) C. (2;3) D. (-2;-3)
Câu2. Số nghiệm của hệ phương trình : là:
A.Vô số nghiệm B. Có nghiệm duy nhất
C. Vô nghiệm D. Cả A và B đều đúng.
Câu 3:
Lưạ chọn dạng tổng quát nhất của phương trình bật nhất 2 ẩn :
A. ax + by = 0 B. by=c C. ax =c D. ax+by =c
Câu 4: Hãy xác định số nghiệm của phương trình sau:
A. Nghiệm duy nhất B. Vố số nghiệm C. Vô nghệm
Câu 5: Tìm giá trị của m để 2 hệ phương trình sau tương đương

A. m = 1 B. m = 2 C. m = -8 D. m = 4
Câu 6. Tổng hai số bằng 80 hiệu của chúng bằng 14. Hai số đó là:
A. (47;33) B. (45;35) C. (49;33) D. (47;35)
Tự luận: (7 đ)
Câu1: Giải hệ phương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.