Kiểm tra C1 Hình9 năm 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra C1 Hình9 năm 2012, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 16/10/2011

Tiết 16 Kiểm TRA CHƯƠNG 1
………………Hình 9…………………
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ nắm kiến thức trong chương 1 của học sinh.
2. Kỹ năng: Học sinh biết suy luận, tư duy và trình bày bài làm
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
II. Hình thức kiểm tra. Tự luận hoàn toàn
III. Ma trận kiểm tra.

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

Tổng

Mức độ thấp
Mức độ cao

Một số hệ thức trong tam giác vuông(3tiết)

Hiểu được cách chứng minh các hệ thức
Vận dụng được các hệ thức đó để giải toán

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
0,5 5%
1
1 10%
1
1,5 15%

3
3 30%

Tỉ số lượng giác của góc nhọn(3tiết)

Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
Biết dùng MTBT để tính các tỉ số lượng giác của một góc cho trước hoặc tính số đo góc khi biết tslg của nó
Hiểu được các định nghĩa: sin, cos, tan, cot

Ứng dụng được các tỉ số trên vào bài tập

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2
2 20%
1
1 10%

3
3 30%

Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông. Ứng dụng thực tế
(6tiết)

Hiểu cách cm các hệ thức giữa các cạnh và góc của tam giác vuông
Vận dụng thức trên bài tập và
một số
thực tế
được các hệ
vào giải các
giải quyết
bài toán

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2
2 20%

2
1
10%
3
4 40%

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

3
2,5 25%
4
40 35%
2
3,5 35%
9
10 100%

IV. ĐỀ RA
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 30 cm, BC = 50 cm. Kẻ đường cao AH. Gọi P và Q lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC.
a, Tính độ dài BH, CH;
b, Tính độ dài AH.
c, Tính số đo góc B và góc C
d, Tính độ dài PQ.
e, Gọi D; E lần lượt là trung điểm của BH và HC. Chứng minh PQ QE đó tính diện tích tứ giác DPQE.
V. ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM
Câu
Nội dung
Điểm

Vẽ hình đúng

0,5

a,
Có AB2 = BH.BC
0,5

=>BH = 900 : 50 = 18 cm => HC = 32 cm
1

b,
Có HC = BC – BH = 32 cm
0,5

AH2 = BH.HC = 576 =>AH = 24 cm
0,5

c,
Có CosB = AB/BC = 0,6
0,5

=>
0,5

0,5
0,5

d,
Xét tứ giác APHQ có (gt) APHQ là hình chử nhật
0,5

=>PQ = AH = cm
0,5

e,
Ta có tam giác HQC vuông tại Q mà E là trung điểm của HC nên
0,5

EH = EH = EC => (1)
0,5

lại có APHQ là hcn => (2) và (3)
0,5

Từ (1), (2) và (3) => hay PQ QE
0,5

Chứng minh tương tự ta có DP PQ =>DP // QE
0,5

hay DPQE hình thang vuông
0,5

=> với PD = BH/2 = 9cm, QE = HC/2 =16 cm
0,5

0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.