kiem tra C1 DS9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra C1 DS9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9
—————————————————-

I.TRẮC NGHIỆM:
1/.Phát biểu nào sau đây là sai?
A.Căn bậc hai của một số không âm là một số không âm
B.Số không âm có căn bậc hai
C.Số nguyên dương không có căn bậc hai
D.Căn bậc chẳn có tính chất của căn bậc hai
2/.Giá trị của là:
A. B. C. D. Giá trị khác
3/.Giá trị của là:
A. 1 B. 10 C. 11 D. 12
4/.Giá trị của là:
A. 100 B. -100 C. 10 D. -10
5/.Giá trị của là:
A. 0 B. C. D.
6/.Số M = là một số :
A. Tự nhiên B. Vô tỉ C. Số nguyên D. Hữu tỉ
7/.Dạng tích của N = là:
A. B. C. D.
8/. có nghĩa khi và chỉ khi:
A. B. C. D.
9/.Mệnh đề đúng với:
A. B. C. D.
10/.Bất đẳng thức đúng hay sai?
A. Đúng B. Chỉ đúng khi và
C. Sai D. Chỉ đúng khi và
11/.Rút gọn ta được:
A. B. C. D.
12/. có nghĩa khi:
A. và B. vàC. vàD. cùng dấu và

II.TỰ LUẬN:
Bài1:(3đ)Rút gọn biểu thức:
1/. 2/.
3/. 4/.
Bài2:(1đ) Giải phương trình:
Bài3:(1,5đ)Cho biểu thức P = với và
1/. Rút gọn P
2/. Tìm x để P > 3
Bài4:(1,5đ) Cho biểu thức Q = với và
1/. Rút gọn Q
2/. Tìm x để Q = -1

**************************

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.