KIEM TRA 7 TIET 36 CHUONG 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIEM TRA 7 TIET 36 CHUONG 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT – NĂM HỌC: 2008– 2009
Môn: TOÁN ĐẠI SỐ 7 Thời gian: 45 phút

Họ và tên:………………..
Lớp: 7…
Đề:
Câu 1: (2đ)
Cho y tỉ lệ nghịch với x; với x = 4 thì y = 2;
Tìm hệ số tỉ lệ của y theo x.
Biểu diễn y theo x.
Câu 2: (2đ)
Cho hàm số y = f(x) = -3×2 + 1
Tính f(); f(); f(0); f(1).
Câu 3: (2đ)
Để sản xuất hợp kim người ta dùng 3 kim loại Sắt, Nhôm, Kẽm; pha trộn theo tỉ lệ là: 2: 3 : 5. Tìm khối lượng của từng kim loại trong 200 kg hợp kim?
Câu 4: (3đ)
Vẽ đồ thị hàm số y = 2x
Câu 5: (1đ)
Cho hàm số y = f(x) = – 1 ; x ≥ 0 ;
Tìm x khi y = 1
BÀI LÀM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp