KIEM TRA 45PH DS9-CHUONG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIEM TRA 45PH DS9-CHUONG I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA MỘT TIẾT- ĐẠI SỐ 9, CHƯƠNG I
NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
Họ và tên: ………………………………..Lớp 9/… …

Nhận xét của Giáo viên:
………………………………..

ĐỀ BÀI:
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (3đ-Mỗi câu đúng 0,25đ)
Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Căn bậc hai số học của 169 là :
a) -13 b) 13 c) 13 d) kết quả khác
Câu 2. bằng :
a) a – b b) b – a c) (a – b( d) a – b và – a – b
Câu 3. Biểu thức được xác định với các giá trị x là:
a) b) c) d)
Câu 4. Giá trị biểu thức bằng:
a) 23 b) 7 c) 27 d) 3
Câu 5. Nếu thì giá trị x là:
a) 7 b) 2 c) 4 d) 1
Câu 6. Khai phương của tích: được kết quả là:
a) 225 b) 250 c) 252 d) 500
Câu 7. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn biểu thức với ta được:
a) b) c) d)
Câu 8. Đưa thừa số vào trong dấu căn của biểu thức với x0, ta được:
a) b) c) d)
Câu 9. Khử mẫu biểu thức ta được:
a) b) c) d)
Câu 10. Trục căn thức ở mẫu biểu thức ta được:
a) b) c) d)
Câu 11. bằng:
a) 4 b) – 4 c) 8 d) -8
Câu 12. Rút gọn biểu thức: được kết quả là:
a) 1 b) 2 c) -1 d) kết quả khác
PHẦN B. TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1. (3đ) Rút gọn các biểu thức:
a) A = (1đ)
b) (1đ)

c) (1đ)

Bài 2. (3,5đ) Cho biểu thức:

a) Tìm điều kiện của x để biểu thức M có nghĩa ? (1,0đ)

Rút gọn biểu thức M ? (1,5đ)

Tìm giá trị của x để M

Hỏi và đáp