Kiểm tra 45ph DS (tiết 68) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm tra 45ph DS (tiết 68), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày………tháng……..năm 2008.

Họ và tên học sinh……………………….…….……..Lớp 8…….
Kiểm tra 21 – ĐẠI SỐ lớp 8.
* gian 45 phút *

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,5đ):
Học sinh khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (từ bài 1 đến bài 10):

Bài 1: Tìm câu đúng trong các khẳng định sau:
A. (2x-3)3=(3-2x)3. B. (2x-3)3=-(2x-3)3
C. (2x-3)3=-[-(2x-3)]3 . D. (2x-3)2 =-(2x-3)2 .

Bài 2: Giá trị biểu thức x(x-y)+y(x+y) Tại x=2; y=1 là :
A. 3. B. 1.
C. 6. D. 5.

Bài 3: Kết quả của phép chia (-2×5+6×3-4×2) : 2×2 là:
A. 2×2+6x-4. B. -2×2+6x-4.
C. x3 -3x-2. D. -x3+3x-2.

Bài 4: Biểu thức x3 + 3×2 + 3x + 1 là khai triển của phép tính nào trong các phép tính dới đây:
A. (x+3)3 . B. (x-1)3..
C. (3x+1)3 . D. (x+1)3.

Bài 5: Kết quả của phép nhân xy( x2+x-1) là:
A. x3y+ x2y+xy. B. x3y+ x2y-xy.
C. x3y- x2y-xy. D. x3y- x2y+xy.

Bài 6: Điền biểu thức thích hợp vào chỗ có dấu ? để có đẳng thức (2y+ )2 =4y2+?+
A. 2y. B. 8y.
C. y. D. 4y.

Bài 7: Kết quả của phép tính: (x – 5)2 là:
A. x2-5x+5. B. x2-10x+25.
C. x2-25. D. x2-5x+25.

Bài 8: Tìm x, biết 5×2- 45= 0 ta đợc:
A. x = 3. B. x = 9.
C. x = -3. D. x = 3, x = -3.

Bài 9: Tìm x biết 2x ( x-1)-2×2 = 4 ta đợc :
A. x = 4. B. x = -2.
C. x = 2. D. x = -4

Bài 10: Kết quả của phép tính (2x-5)(2x+5) là:
A. 4×2-5. B. 2×2-5.
C. 4×2 -25. D. 2×2-25.

Bài 11: Ghép mỗi ý cột A với ý cột B thích hợp:

Cột A
Ghép
Cột B

1. (x – 2y)3
1. ghép với……
a. (x + 2y)(x – 2y)

2. x3 + (2y)3
2. ghép với
b. (x – 2y)2

3. x2 – 4y2
3. ghép với
c. (x + 2y)(x2 – 2xy + 4y2)

4. x3 + 6x2y + 12xy2 + 8y3
4. ghép với
d. x3 – 6x2y + 12xy2 – 8y3

e. (x + 2y)3

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,5đ): Học sinh làm 2 bài tập sau:

Bài 12. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) x2 – y2 + 2x + 1

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
b) x3 – 2x2y+ x

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Bài 13. Tìm x, biết:
a) x(2x + 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.