kiem tra 45p(chuong 2. dai so 6) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra 45p(chuong 2. dai so 6), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRẮC NGHIỆM
| 30 | bằng :
A. -30 B. 30 C. D. Một đáp án khác

2. Số đối của -20 là :
A. -20 B. 20 C. 2 D. Một kết quả khác

3. a – ( b – c ) bằng:
A. a – b + c B. a + b + c C. ( a – b ) – c D. a + b + c

4. – 3 – 8 bằng :
A. 5 B. 24 C. -11 D. -5

5. -52 bằng :
A. 25 B. 10 C. -10 D. -25

6. Kết quả của 21 – ( 11 – 5 ) bằng :
A. 15 B. -5 C. 5 D. -15

II. TỰ LUẬN
Tính :
( -47 ) + ( -53 )
( -5 ).( -12 )

Tính bằng cách hợp lý :
8.25.14.( -4 ).125
b) (- 113). 36 + 45.(- 113) + (- 113). 19
d) ( – 153). 72 + 100 . 72 ;
e) – 12010 : 20100 + 15 : ( – 3 )
Tìm x biết :
3x – 21 =15
| x – 3 | = 5

Tính giá trị của biểu thức :
a) A = 15 + ( -40 ) + 2y với y = 6
b) Tính tổng : A = 1 – 4 + 7 – 10 + ……. – 208 + 301 – 304 + 307

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.