Kiem tra 45p- chuong 3- Hinh9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiem tra 45p- chuong 3- Hinh9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Việt Tiến Kiểm tra : 45p
Họ và tên: ………………………………….. Môn: Hình học 9
Lớp: 9…. Ngày kt 30/3/2011.Ngày trả …………….

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Câu 1: Cho AB = R là một dây của đường tròn (O, R)
( Hình 1). Số đo là:
A. 600 B. 900 C. 1200 D. 450
Câu 2.Trên hình 2, cho biết MN < PQ. Khẳng định đúng là:
A. Ô1 < Ô2 B. Ô1 = Ô2
C . Ô1 >Ô2 D. Không so sánh được
Câu 3. Trên hình 3, cho biết Sbằng:
A. 250 B. 500
C . 600 D. Không tính được

Câu 4: Cho đường tròn (O), số đo cung nhỏ
1200. Hai tiếp tuyến tại A, B cắt nhau tại S. Số đo là:
A. 600 B. 1200 C. 900 D. CảA, B, C đều sai.
Câu 5: Trên hình 4, cho biết Sbằng :
A. 400
B. 300
C. 200
D. 100

Câu 6: Cho M, N ( đường tròn (O , R) sao cho sđ = 1200. Diện tích hình quạt OMN là:
A. B. C. D.
Phần II: Tự luận (7 điểm)
Cho ( ABC (AB < AC). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.
a)Chứng minh tứ giác BFEC, tứ giác AFHE là các tứ giác nội tiếp.
b)Chứng minh AF.AB = AE.AC
c)Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BFEC. Tính độ dài cung EC và diện tích hình quạt OEC biết EC = 4cm,
Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.