kiểm tra 45′ tiết 17 toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về kiểm tra 45′ tiết 17 toán 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA tiết 17
I/ Mục tiêu :
*Về kiến thức:
– Biết tìm số chục trăm của một số đã cho.
– Biết tìm số phần tử của một tập hợp.
– Biết thực hiện một phép tính theo đúng trình tự thứ tự thứ tự thực hiện phép tính.
– Biết vận dụng các tính chất của phép cộng và nhân để tính nhanh.
*Về kĩ năng:
– Biết nhận ra các khái niệm trên.
– Một bước giúp HS củng cố kiến thức , rèn kĩ năng làm bài .
– Giúp GV đánh giá kết qủa học tập của HS , rút kinh nghiệm giảng dạy
*Thái độ:
– Giáo dục thái độ tự giác, tích cực làm bài
II/ Chuẩn bị: – GV: Đề KT – HS : Ôn tập KT,giấy làm bài
III/ Nội dung :
1/MA TRẬN
dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Toàn bài

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

câu
điểm
câu
điểm
câu
điểm
câu
điểm
câu
điểm
câu
điểm
câu
điểm
câu
điểm

Phần tử của tập hợp,Ghi số tự nhiên
c2b
1

c2a,c1
2

c2c
1

4
4

1
1

trừ nhân chia,tính chất

b1a,d
b2a
2,5

3
2,5

Luỹ thừa

b1c
0,5

b2b,c
1

3
1,5

Thứ tự thực hiện các phép tính

1
b1b
0,5

1b
0,5

1
1
2
1

Tổng
2
2
5
3,5
2
2
3
1,5

5
5
7
5

Thống kê kiểm tra
Lớp
TSHS
0 – < 3,5
3,5 – < 5
TS < 5
5 – < 6,5
6,5 – < 8
8 – 10

SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

6a

6a

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS AN HIỆP Môn : Đại số 6
Lớp : 6A Ngày: /09/2011
Tên: …………………………….. ….
Điểm
Lời phê:
Duyệt tổ trưởng:

CÂU HỎI
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5đ)
(Hãy chọn đáp án đúng từ các chữ cái a,b,c,d từ các kết quả đã cho.)
Câu 1:(1đ) Số trăm của số 37965 đã cho là :
a . 37 b. 379 c. 3796 d. 9
Câu 2 :(3đ) Cho hai tập hợp A và B như sau:
A= 4; 6; 8; 10; 12; 14
B=
Cho biết số phần tử của tập hợp A và tập hợp B.
b) Dùng kí hiệu “” điền vào ô vuông:
6 A; 6 B; 16 B ; A B
c) Viết tập hợp B bằng cách chỉ ra tính chât đặc trưng của tập hợp.
B = ……………………………………..

Câu 3 :(1đ)Kết quả của phép tính 5 + ( 22.3 + 1) là :
a. 10 b. 9 c. 18 d. 7
B .PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN(5đ)
Bài 1 : (3đ) Thực hiện phép tính:
a. (1đ) 29.64 + 36 .29
b. (0,5đ) 24 + 29 –[ 32 – (16 -3 .22)]
c. (0,5đ) 33 – 32
d. (1đ) 81+ 243 + 19
Bài2(2đ) Tìm x ,biết
(1đ) 25 + x = 33
(0,5đ) = 36: 33
c) (0,5đ) 2x = 22.2
BÀI LÀM

Đáp án:
A .PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(4đ)
Câu
Đáp án
Điểu điểm

1
B. 379
1điểm

3
c.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.